Mobiele menu

Nijntje Beweegdiploma Bergen op Zoom

Projectomschrijving

In Bergen op Zoom Oost bevinden zich veel kinderen met overgewicht en motorische achterstanden.
Vanuit de kinderopvang en basisonderwijs zijn toenemende geluiden te horen dat de motoriek onder jonge kinderen achteruit gaat. De F!tfabriek met haar combinatiefunctionarissen constateert dit ook en een beweegprogramma voordat ze op de basisschool terecht komen zou de basis kunnen zijn voor kwalitatief goed bewegingsonderwijs. De F!tfabriek, onderdeel van Zwembad De Schelp, organiseert daarom op basisscholen, kinderopvang en peuterspeelzalen het nijntje Beweegdiploma. De beweegdiploma lessen bestaan uit lessen waarin spelenderwijs veilig en verantwoord motorische vaardigheden van het kind worden geoefend. Zwembad de Schelp, F!tfabriek, LPS-KOM, ZO kinderopvang, Genie, KNGU, HZ, basisscholen, GGD en Mamaloe werken samen om een duurzaam sportaanbod te creëren. De ambitie is dat met het nijntje Beweegdiploma steeds meer kids bewegen hetgeen leidt tot een duurzame gedrag- en leefstijlverandering.

Verslagen


Eindverslag

In 2018 is Zwembad de Schelp gestart met de interventie nijntje Beweegprogramma in de gemeente Bergen op Zoom. Cijfers met betrekking tot overgewicht en motorische achterstand zijn daar te hoog. Voor de jongste jeugd is er nauwelijks sportaanbod. Met de start van de SportImpuls is hier verandering in gekomen. Dit heeft als gevolg dat de interventie door succes breed is uitgezet in de gemeente, waardoor structureel sportaanbod voor de jongste jeugd is gecreëerd. Aan het eind van de interventie periode zijn ongeveer 60 personen bevoegd om op 10 verschillende locaties in de gemeente het nijntje Beweegprogramma aan te bieden. Uit ouderonderzoek is gebleken dat zij het programma als succes beschouwen en het graag geborgd zien in de gemeente bij de kinderopvanglocaties en turnvereniging.

In de gemeente Bergen op Zoom bevinden zich veel kinderen met overgewicht en motorische achterstanden.
Vanuit de kinderopvang en basisonderwijs zijn toenemende geluiden te horen dat de motoriek onder jonge kinderen achteruit gaat.

De F!TFabriek, onderdeel van Zwembad De Schelp, met haar combinatiefunctionarissen constateert dit ook en een beweegprogramma voordat ze op de basisschool terecht komen zou de basis kunnen zijn voor kwalitatief goed bewegingsonderwijs.

De pedagogisch medewerkers die actief zijn op de kinderopvang en peuterspeelzalen draaien het nijntje Beweegdiploma.
De beweegdiploma lessen bestaan uit lessen waarin spelenderwijs veilig en verantwoord motorische vaardigheden van het kind worden geoefend.

Zwembad de Schelp, F!TFabriek, LPS, ZO kinderopvang, Genie, KNGU, HZ, basisscholen, GGD en Mamaloe werken samen om een duurzaam sportaanbod te creëren.
De ambitie is dat met het nijntje Beweegdiploma steeds meer kids bewegen hetgeen leidt tot een duurzame gedrag- en leefstijlverandering.

Samenvatting van de aanvraag

Zwembad De Schelp organiseert in Bergen op Zoom op basisscholen, kinderopvang en peuterspeelzalen het nijntje Beweegdiploma. Om te beginnen vanuit de lage SES wijk Oost. De beweegdiploma lessen bestaan uit lessen waarin op spelenderwijs veilig en verantwoord motorische vaardigheden van het kind worden geoefend. Uitgegaan wordt van 8 locaties met per locatie 4 weken introductielessen/jaar, 1 cyclus/jaar van 15 lessen (2-3 jr.) en 1 cyclus/jaar van 20 lessen (4-6 jr.) Wij hebben ervaren dat hoe jonger een kind gezonde gewoontes aanleert, des te groter de kans dat dit gedrag zich een leven lang bestendigt. In Bergen op Zoom Oost (Gageldonk Oost, Gageldonk West, Warande Oost, Warande West, Nieuw Borgvliet en Langeweg) bevinden zich veel kinderen met overgewicht en motorische achterstanden. Vanuit de kinderopvang en basisonderwijs zijn toenemende geluiden te horen dat de motoriek onder jonge kinderen verslechterd. De F!tfabriek met haar combinatiefunctionarissen constateert dit ook en een beweegprogramma voordat ze op de basisschool terecht komen, zou de basis kunnen zijn voor kwalitatief goed bewegingsonderwijs voor deze kinderen. Daarnaast krijgt de kinderopvang vanuit ouders een toenemende vraag of meer aandacht aan sport en beweging kan worden besteed. Drie kinderopvangcentra en vijf basisscholen vormen de primaire vindplaatsen van de doelgroep. Met ‘nijntje Beweegdiploma Bergen op Zoom’ creëren we een vernieuwend aanbod waardoor we meer kinderen op een structurele wijze met plezier laten sporten en bewegen en daarmee tegemoet komen aan de vraag. De grootste motorische ontwikkeling vindt in de eerste levensjaren plaats en is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Daarom is het nijntje Beweegdiploma zo belangrijk. Als je vanaf jongs af aan veel en gevarieerd beweegt, leer je hoe je je lichaam moet gebruiken en ontwikkel je de belangrijkste spiergroepen. Vroegtijdig goed leren bewegen heeft ook invloed op het opnemen, het begrijpen en het verwerken van kennis. Daarnaast draagt het nijntje Beweegdiploma bij aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden omdat de lessen in groepsverband plaatsvinden. We gaan werken met een hele kwetsbare groep, bovendien heel jong en vaak nog onbekend met sporten en hebben een breed palet aan sporten gecreëerd om zoveel mogelijk doorstroom te bevorderen: - Zwembad de Schelp: zwemmen, conditie, kracht, stabiliteit en coördinatie - Genie en UDI: turnen en dansen De belevingswereld van de doelgroep is ons vertrekpunt voor de vertaalslag van vraag naar aanbod. Uniek is het brede samenwerkingsverband dat is ontstaan. Zwembad de Schelp, F!tfabriek, LPS-KOM, ZO kinderopvang, Genie, KNGU, UDI, HZ, basisscholen, GGD en Mamaloe werken met ons samen om een duurzaam en verbreed sportaanbod te creëren; laagdrempelig en toegankelijk. Onze ambitie is dat met de interventie nijntje Beweegdiploma steeds meer kids met een gezondheids- en/of beweegachterstand bewegen waarbij we ons richten op een duurzame gedrag- en leefstijlverandering waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. We denken hierbij in eerste instantie aan 1.000 kinderen in Bergen op Zoom Oost. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de interventie-eigenaar KNGU.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007305
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
W. van Krieken
Verantwoordelijke organisatie:
Zwembad de Schelp