Noaberdeal light Tubbergen

Projectomschrijving

Noaberdeal Light Tubbergen organiseerde 5 activiteiten in Tubbergen. Van, voor, door en met de jeugd! Voor jong en oud hebben 34 jongeren in de periode april tot en met augustus 32 uur vrijwilligerswerk gedaan. Diverse sport-, beweeg- en welzijnsactiviteiten zijn er georganiseerd voor Jong en Oud om zo de negatieve gevolgen door Corona te bestrijden. Vele activiteiten kwamen door het vervelende virus immers stil te liggen. Dat dit is gelukt blijkt onder meer uit de positieve reacties van de deelnemers aan de activiteiten. Jongeren hebben geleerd projecten op te zetten en uit te voeren. Tevens hebben vele jongeren aangegeven door te gaan met vrijwilligerswerk.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Reden waarom gekozen is om te komen tot een aanvraag Perspectief voor de jeugd met MDT ligt in het feit dat de Gemeente Tubbergen zich zorgen maakt over de mentale en fysieke gezondheid van jongeren in Corona tijd. Hierbij vallen de volgende zaken op. 1. Eenzaamheid onder ouderen en jongeren 2. Leerachterstanden bij jongeren. 3. Inkomensverlies 4. Somberheid 5. Weinig buiten komen 6. Minder sporten/bewegen In dit project wordt samengewerkt tussen Gemeente Tubbergen, MDT instelling FC Noaber ( MDT 743002050), het voorgezet onderwijs (Canisius) en de plaatselijke verenigingen. Voor dit project worden in eerste instantie 6 jongeren geselecteerd van verschillende verenigingen uit Tubbergen die als team gaan samenwerken. Dit team krijgt de naam FC Noaber team Tubbergen. Deze jongeren krijgen weer begeleiding van het Noaberteam bestaande uit 9 jongeren van de MDT de Noaberdeal. Het FC Noaber team wordt als ambassadeur ingezet om jongeren te enthousiasmeren en te verleiden deel te nemen aan dit project. Het project heeft als doel is 100 jongeren te activeren op het gebied van sociale inclusie, vitaliteit en bewegen alsmede maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit onder de noemer Noaberdeal light. Met de aanvraag willen we het volgende bereiken: - Verkleinen van eenzaamheid onder ouderen. - Verkleinen eenzaamheid jongeren/vergroten van sociale inclusie door sportactiviteiten aan te bieden en proberen jongeren meer in beweging te krijgen en vitaler te maken. - Verkleinen van leerachterstand jeugd. - Door te sporten lekker buiten te zijn en vitaler worden en meer in beweging te zijn. Bovenstaande doelen worden bereikt door het uitvoeren van het onderstaande activiteiten aanbod. De ideeën hiervoor zijn tot stand gekomen in samenspraak met het Noaberteam bestaande uit 9 jongeren in de leeftijd van 17-22 jaar. -Bijles geven aan de basisschoolkinderen door jongeren die veel thuiszitten. -Digitale vaardigheidstrainingen ouderen door jongeren. -Studiekeuze: Vind je het lastig om te kiezen in Coronatijd? Bel of chat. Wij helpen je op weg! Wij organiseren speeddates met studenten en het beroepsveld! -Vlogs/podcasts (bijvoorbeeld met de Burgemeester). Lokaal: bijv. Sporten Tubbergen. 8-weken achter elkaar. -Sociale Media uitbreiden (Storytelling ouderen, sociale media verenigingen oppimpen). -Organiseren van sportactiviteiten met teams en van 1 op 1 sport bijlessen in het kader van Topsport. De jongeren worden opgeleid tot “‘Noaber" wat betekent dat je je inzet voor iemand die het wat lastig heeft in het leven. De jongeren krijgen hiervoor handvaten aangereikt in de vorm van een vaardigheidstraining. Een ervaren jongerencoach zal actief aanwezig zijn tijdens het project. De jongerencoach coacht de jongeren en leert hen de basisvaardigheden aan. De Jongerencoach is de contactpersoon voor de deelnemende jongeren en verantwoordelijk voor de uitvoering van het project in opdracht van de gemeente Tubbergen. De jongerencoach is altijd aanwezig op de centrale sportlocatie en zal voor de jongeren bereikbaar zijn. Waardering en beloning. Alle jongeren draaien mee onder dezelfde voorwaarden als in de huidig Noaberdeal. Trainingen, zoals vaardigheidstrainingen, zullen aangeboden worden maar ook de forfaitaire vrijwilligersvergoeding zal hetzelfde zijn als in deze reguliere MDT. Daarnaast kunnen zij de activiteit die ze uitvoeren eventueel als stage gebruiken en het staat goed op hun CV. Jongerenparticipatie Het principe ‘van, voor, door en met’ jongeren werkt enorm goed in dit MDT project van FC Noaber. De belevingswereld van Jongeren blijft bestaan echter wordt uitgebreid met vergroting van het verantwoordelijkheidsgevoel naar de maatschappij en de verschillende doelgroepen. Bedoeling is om FC Noaber duurzaam samen te werken met het Jongerenwerk binnen de Gemeente Tubbergen.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430085017
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. P.J. Kip
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Tubbergen