Mobiele menu

NODOK en NODOV

NODOK

Sinds 2016 kent Nederland de zogeheten NODOK (Nader Onderzoek Doodsoorzaak van Kinderen) procedure. In dit project bekijken we in eerste instantie of klinisch werkende artsen en huisartsen voldoen aan de wettelijke verplichting om alle overlijdens van minderjarigen te melden bij de forensisch arts. Vervolgens evalueren we welke doodsoorzaken werden gevonden bij de NODOK-procedures en welke onderzoeksmethoden daaraan een bijdrage hebben geleverd. Daarnaast wordt de procedure zelf geëvalueerd aan de hand van interviews onder artsen en ouders. De gegevens uit de evaluatie brengen we in relatie met internationale literatuur over doodsoorzaken en onderzoeksmethoden bij kinderen en volwassenen tot 45 jaar.

NODOV

De gegevens die beschikbaar komen uit dit onderzoek worden gebruikt om een pilot NODOV (nader onderzoek overleden volwassenen tot de leeftijd van 45 jaar) te doen in verschillende regio's in Nederland. Geïncludeerd worden die casussen waarin sprake is van een onverwacht en onverklaard overlijden onder de leeftijd van 45 jaar. De nabestaandenmoeten toestemming geven voor de procedure. In de NODOV-procedure wordt rekening gehouden met proportionaliteit en subsidiariteit. Alleen datgene wat nodig is om de doodsoorzaak te achterhalen wordt gedaan. We starten met de NODOV in 3 regio's in Nederland namelijk IJsselland, Gelderland en Limburg. Gedurende het project is er de mogelijkheid voor andere regio's om aan te sluiten. De resultaten van het project worden geëvalueerd en gepubliceerd en ter beschikking van de overheid gesteld.

Kenmerken

Projectnummer:
10480012120002
Looptijd: 60%
Looptijd: 60 %
2022
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. mr. dr. W.L.J.M. Duijst-Heesters MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University
Afbeelding

Forensische geneeskunde

Dit project is een van de projecten van het programma Forensische Geneeskunde. Met dit programma dragen we bij aan wetenschappelijke onderbouwing en kwaliteitsverbetering van de eerstelijns forensische geneeskunde. Dit leidt tot betere waarheidsvinding en kwaliteit van zorg in de eerstelijns forensische context.