Mobiele menu

Novel tools to support measles control and elimination

Mazelen is een zeer besmettelijke infectieziekte die kan leiden tot ernstige complicaties. Er is een veilig en goed werkend vaccin beschikbaar via het rijksvaccinatieprogramma. Echter, door daling van de vaccinatiegraad is het aantal mazelengevallen de laatste jaren sterk toegenomen, ook in Nederland. De huidige opsporingsmethoden geven onvoldoende zicht op verspreiding van het mazelenvirus om bestrijding goed aan te pakken. 

Aanpak

Dit project heeft tot doel de beheersing van mazelen te verbeteren door te richten op 3 belangrijke pijlers. 

  • Ten eerste zullen we de diagnostiek verbeteren zodat er snel duidelijk wordt of een (gevaccineerde) mazelenpatiënt anderen kan besmetten. 
  • Ten tweede zullen we nieuwe DNA-methoden gaan gebruiken om de herkomst en verspreiding van mazelenvirussen beter op te sporen. 
  • Ten derde zullen we onderzoeken of het mogelijk is om patiënten na blootstelling aan mazelenvirus beter te behandelen. 

Verwachte resultaten

Gezamenlijk zal dit bijdragen aan de eliminatie van mazelen in Nederland.

Producten

Titel: Repurposing an In Vitro Measles Virus Dissemination Assay for Screening of Antiviral Compounds
Auteur: Katharina S Schmitz , Mona V Lange , Lennert Gommers , Kim Handrejk, Danielle P Porter, Christopher A Alabi, Anne Moscona, Matteo Porotto, Rory D de Vries, Rik L de Swart
Magazine: Viruses
Link: https://www.mdpi.com/1999-4915/14/6/1186

Kenmerken

Projectnummer:
10150511910052
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. Bodewes
Verantwoordelijke organisatie:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu