Mobiele menu

NPO Ouderendelegaties AMC/VUmc 2017-2018

Projectomschrijving

Het ouderennetwerk Amsterdam merkt nog steeds dat er bij veel gezondheidsprojecten over ouderen wordt gesproken en niet met ouderen zelf.

Doel

Het netwerk wil zich het komend jaar inzetten op twee hoofddoelen. Ten eerste streeft het netwerk naar het verder vormgeven, uitvoeren en opstarten van projecten samen met verschillende partners. Centraal staan hierbij de uitkomsten van het Nationaal Programma Ouderenzorg en de samenwerking met Beter Oud en het landelijk Ouderenplatform. Daarnaast streeft het netwerk naar een onafhankelijke positie. Het ouderennetwerk wil in 2017 en 2018 de samenwerking met het Ben Sajet Centrum voortzetten en verder uitbouwen. Ook zal dit jaar de samenwerking en mogelijke definitieve borging onderzocht worden met het platform ouderen Amsterdam en met Cliëntenbelang Amsterdam.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In deze aanvraag van de ouderendelegaties AMC/VUmc schetsen wij de toekomst van onze ouderennetwerken en de ouderenparticipatie voor de periode 2017-2018. Het ouderennetwerk streeft naar een onafhankelijke positie van waaruit zij met verschillende partners projecten kan starten, mede vormgeven en mede uitvoeren. Centraal staan hierbij de uitkomsten van het NPO. Het gedachtengoed wordt verder uitgedragen en projecten die ver genoeg ontwikkeld zijn om te kunnen implementeren worden opgepakt. Hiermee wordt verder geborduurd op de werkzaamheden van de afgelopen jaren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
633300026
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. B.M. Buurman-van Es
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC