Mobiele menu

NPZ Stadsgewest Breda - Gereedschapskist Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Combineren, implementeren en evalueren van bestaande instrumenten

In de palliatieve zorg worden mensen met een door ziekte of ouderdom beperkte levensverwachting ondersteund in het verkrijgen van optimale kwaliteit van leven. Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (VB) is aanzienlijk complexer dan in de algemene bevolking, onder andere omdat de communicatie van mensen met een VB moeilijk begrepen wordt, ze symptomen anders presenteren en zorgverleners grotere behoefte hebben aan kennis en hulpmiddelen.

Doel

Het doel is het toepassen van de Gereedschapskist, een verzameling instrumenten om de palliatieve zorg voor mensen met een VB te verbeteren.

Aanpak/werkwijze

Allereerst passen de zorgorganisaties Prisma en Amarant een zelfevaluatie toe. Op basis van vragenlijsten krijgen de organisaties inzicht in de aspecten van palliatieve zorg die kunnen verbeteren. Vervolgens ontwikkelen we de functie van Zorgconsulent - een speciaal opgeleide verpleegkundige die collega’s ondersteunt in de palliatieve zorg.

Samenwerkingspartners

We werken samen met de zorgorganisaties Prisma en Amarant voor mensen met een VB.

Verwachte resultaten

Het verwachte resultaat is de uitbreiding en verbetering van de inzet van Zorgconsulenten palliatieve zorg binnen de gehele organisatie, waardoor markering van de palliatieve fase eerder plaatsvindt en de palliatieve zorg voor cliënten tijdig en kundig van start gaat. Mogelijk implementeren we naast de zorgconsulent andere tools om dit resultaat nog beter te kunnen bereiken.

ZonMw en verstandelijke beperking

Dit project ontving financiering uit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Zodat zij zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften. Bij mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase is dat soms een extra uitdaging. Daarom investeren we in onderzoek naar ondersteuning bij praten over wensen en behoeften en samen beslissen met deze doelgroep. Lees meer over palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Kenmerken

Projectnummer:
844001941
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
K. van de Ven
Verantwoordelijke organisatie:
Amphia