Mobiele menu

nurses in the lead towards high quality community care

Projectomschrijving

Het aantal ouderen met meerdere gezondheidsproblemen neemt toe. Zij moeten langer thuis blijven wonen en daarbij goed ondersteund worden in hun zelfredzaamheid, o.a. door thuiszorg teams. Hbo-opgeleide wijkverpleegkundigen hebben een belangrijke rol in deze teams. Van hen wordt een vakinhoudelijke leidersrol verwacht om nieuwe kennis toepasbaar te maken voor de dagelijkse praktijk.

Doel

Dit project is bedoeld om de wijkverpleegkundigen te helpen om vakinhoudelijk leider te worden.

Werkwijze

Als toepassingsgebied is gekozen voor het stimuleren van de zelfredzaamheid van ouderen na een ziekenhuisopname. Ter ondersteuning van de wijkverpleegkundigen passen we, samen met thuiszorg medewerkers en ouderen, een elders ontwikkelde toolbox aan voor de thuiszorg. Die toolbox bevat hulpmiddelen en instrumenten voor wijkverpleegkundigen om vernieuwingen in de zorg te realiseren. Vervolgens evalueren wij of deze toolbox de (verdere) ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten van wijkverpleegkundigen ondersteunt.

Interview

Nurses in the Lead-projectleider Gerrie Bours vertelt in een interview meer over het effect van de aanpak en over wat wijkverpleegkundigen, teamleden en cliënten er van vinden.

> lees het interview

Verslagen


Eindverslag

Binnen dit project is een aanpak ontwikkeld en getest voor versterking van leiderschap van wijkverpleegkundigen bij het toepassen van vernieuwingen. De aanpak, genaamd Nurses in the Lead, richt zich op het toepassen van vernieuwingen gericht op het stimuleren van zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen enerzijds, en uit leiderschapstraining voor versterking van vaardigheden in coaching van teamleden anderzijds. Wijkverpleegkundigen beoordeelden de aanpak als positief voor versterking van hun leiderschap, en gaven aan dat zij andere werkwijzen toepasten bij het coachen van teamleden in de praktijk. Teamleden waren tevreden over hoe zij werden gecoacht door wijkverpleegkundigen in het stimuleren van zelfredzaamheid. Cliënten waren grotendeels tevreden over hoe zij in hun zelfredzaamheid werden gestimuleerd. De aanpak lijkt veelbelovend voor versterking van leiderschap van wijkverpleegkundigen bij toepassing van vernieuwingen in de praktijk.

Samenvatting van de aanvraag

Developments in Dutch health care have led to a new nursing education profile. This profile emphasizes the connecting role of community nurses and the need for professional leadership, research and evidence based practice. Baccalaureate prepared community nurses are expected to bring the best scientific evidence into direct patient care. However, there is still a gap between available scientific nursing knowledge and clinical practice. In this project we aim to empower baccalaureate community nurses in their leadership competences to implement evidence based knowledge in daily nursing practice. In collaboration we will provide them with competences and tools to fulfill this leadership role in general and specifically targeted at the context of community dwelling people discharged from hospital and requiring home care. We built further on a previous TWD project in which we developed and evaluated the usability of the ‘Translating Innovations into Practice ‘ (TIP) toolbox to empower nurses in nursing homes in choosing and implementing adequate interventions to encourage residents to remain active. This TIP-toolbox will be the starting point of the Translating Innovations into Practice in the Community (TIP-C toolbox) for community care. The TIP-C toolbox enables community nurses to empower their leadership competences and use evidence based knowledge to increase or maintain the functional abilities of community dwelling older persons after discharge from hospital. The TIP-C toolbox will contain tools and strategies that nurses can use to systematically implement an innovation targeted at the encouragement of older people being active. In co-creation with community care professionals, patients and informal caregivers, the TIP-C toolbox will be completed with additional relevant tools adapted to community care and assessed on its usability. We implement the TIP-C toolbox in community care and evaluate it on process parameters and impact in a pretest-posttest design in 9 community care nursing teams of two large home care organizations in the south of the Netherlands. The focus of the evaluation is on the changes in leadership competences and use of evidence based tools of baccalaureate prepared community nurses and their team members. A mixed method approach will be used for the process evaluation to study the experiences of the teams with the TIP-C toolbox (context, fidelity, reach, exposure, satisfaction), and of patients and informal caregivers (satisfaction and patients perceived increase in activity). For the effect evaluation the outcomes are nursing self-efficacy and outcome expectations in (nurse leaders) and nurses’ perceived behavior to optimize and maintain functional activity (all other nurses and nurse assistants), self-efficacy and outcome expectations. A sample of participating patients (n=18) will be asked about the perceived increase in activity after hospital discharge regarding predefined individual patient goals.

Kenmerken

Projectnummer:
520003001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. G.J.J.W. Bours
Verantwoordelijke organisatie:
Zuyd Hogeschool