Mobiele menu

OBIC-ouderbegeleiding, www.obic-ouderbegeleiding.nl

Projectomschrijving

OBIC is een ouderbegeleidingstraject dat ouders middels zorg op afstand en telemonitoring helpt bij het krijgen van meer zelfinzicht en het beter reguleren van hun emoties. Het traject bestaat uit 7 thema’s.
Thema 1: Zorgen voor jezelf (4 sessies); Thema 2: Bewust van patronen (4 sessies); Thema 3: Gooi je valkuil dicht (3 sessies); Thema 4: Leren van elkaar (3 sessies); Thema 5: Conflicten oplossen (3 sessies); Thema 6: samen zorgen voor je kind (4 sessies); Thema 7: Met z’n allen de toekomst in (2 sessies)
Online
Alle instructies, formulieren en audiobestanden staan online op google classroom. Ouders kunnen live, of via google classroom feedback krijgen op de oefeningen en communiceren met hun hulpverlener. Ouders kunnen een groot deel van de oefeningen zelfstandig doen, waardoor het gesprek met de hulpverlener beperkt kan worden tot het nabespreken van de oefeningen. De contacten zullen bestaan uit online meetings en offline meetings indien dit mogelijk is.

Verslagen


Eindverslag

OBIC is een ouderbegeleidingstraject dat ouders middels zorg op afstand en telemonitoring helpt bij het krijgen van meer zelfinzicht en het beter reguleren van hun emoties. Het traject bestaat uit 7 thema’s.
Thema 1: Zorgen voor jezelf (4 sessies); Thema 2: Bewust van patronen (4 sessies); Thema 3: Gooi je valkuil dicht (3 sessies); Thema 4: Leren van elkaar (3 sessies); Thema 5: Conflicten oplossen (3 sessies); Thema 6: samen zorgen voor je kind (4 sessies); Thema 7: Met z’n allen de toekomst in (2 sessies)
Online
Alle instructies, formulieren en audiobestanden staan online op google classroom. Ouders kunnen live, of via google classroom feedback krijgen op de oefeningen en communiceren met hun hulpverlener. Ouders kunnen een groot deel van de oefeningen zelfstandig doen, waardoor het gesprek met de hulpverlener beperkt kan worden tot het bespreken van de oefeningen. De contacten zullen bestaan uit online meetings en offline meetings indien dit mogelijk is.

Samenvatting van de aanvraag

Gezinnen en jeugdigen staan op dit moment onder druk. Cijfers laten een toename zien van problemen in de thuissituatie. COVID en de maatregelen om de verspreiding tegen te gaan dragen bij aan de toename van meldingen en aanvragen. De problemen nemen toe en er is kritiek over de lange wachtlijsten en de vele uithuisplaatsingen. Wegens een overwegend medische model binnen de GGZ is er in de diagnostiek te weinig oog voor systemische verklaringen van probleemgedrag van kinderen. Soms is heftig gedrag van een kind bijvoorbeeld niet het probleem, maar kan zelfs een gezonde uiting zijn in een ongezond systeem. Om deze reden hebben we er bij OBIC ouderbegeleiding voor gekozen om eerst in te zetten op zelfinzicht van de ouders en een verandering van gedragspatronen en emotieregulatie van de ouders, alvorens in te zetten op opvoedvaardigheden of interventies gericht op de kinderen. https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/raadsleden-verbeter-zo… Opschalen van ons online ouderbegeleldingstraject dat de ouders centraal zet kan hierbij helpen. Ons online cq. hybride begeleidingstraject is reeds ontwikkeld, maar wordt nog te weinig toegepast in de praktijk. Door opschaling van ons programma kunnen wij op afstand meer gezinnen helpen. Online zittingen schelen aanzienlijk in de kosten. Denk alleen al aan reistijd. Opschaling zal ook zorgen voor meer verwijzers die naar ons programma kunnen verwijzen.

Kenmerken

Projectnummer:
838004058
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Van Rossum
Verantwoordelijke organisatie:
Obic-ouderbegeleiding