Mobiele menu

Objectief meten van beweeggedrag: het optimaliseren van revalidatiegeneeskundige diagnostiek en behandeling

Objectief meten beweeggedrag voor diagnostiek en behandeling

Veel cliënten die revalideren hebben een ziekte of aandoening die gevolgen heeft voor het bewegen en het aannemen van houdingen. De behandelingen richten zich daarom vaak op het stimuleren van dit zogenaamde ‘beweeggedrag’ en het beïnvloeden van factoren en lichamelijke functies die hierbij een rol spelen. Opvallend is dat er bij het stellen van de diagnose en de behandeling vaak methodes worden gebruikt met beperkte mogelijkheden. Ook is niet altijd zeker of ze goed (genoeg) werken. Dit terwijl er verschillende eenvoudige en complexere middelen zijn om beweeggedrag objectief, langdurig en in detail te meten.

Doel
Het doel van dit project is om een eenvoudig systeem (Actigraph) en een complexer systeem (VitaMove) voor het meten van beweeggedrag te introduceren in de revalidatiegeneeskundige diagnostiek en behandeling. Daarnaast worden de haalbaarheid en meerwaarde van het objectief meten van beweeggedrag onderzocht en worden de twee systemen met elkaar vergeleken.

Verslagen


Eindverslag

Veel revalidatiegeneeskundige patiënten hebben een ziekte of aandoening die gevolgen heeft voor hun beweeggedrag. Tegenwoordig kan beweeggedrag objectief, langdurig en in detail worden gemeten met draagbare beweegmeters. Hoewel deze steeds meer worden toegepast in onderzoek, is de toepassing in de klinische praktijk nog beperkt. Het doel van het project was helder te krijgen wat de mening van behandelaars is aangaande de haalbaarheid en de meerwaarde van het objectief meten van beweeggedrag in de klinische praktijk ten behoeve van diagnostiek en behandeling. Een subdoel doel was het vergelijken van een eenvoudig met een meer complex systeem ten aanzien van deze aspecten.
Bij patiënten met chronische pijn of een neurologische aandoening werden 5-daagse metingen gedaan. De metingen werden gelijktijdig gedaan met een eenvoudig systeem (Actigraph) als een meer complexe beweegmeter (VitaMove). De metingen werden bij behandelaars geëvalueerd door middel van een vragenlijst en evaluatiebijeenkomsten. Met behulp van een vragenlijst werden ook patiënten naar hun ervaringen gevraagd.
Er zijn in totaal 29 metingen uitgevoerd bij 22 verschillende patiënten, geselecteerd door 11 verschillende behandelaars. In 79% van de metingen werd de beweegmeter informatie gebruikt. Indien gebruikt werd in 83% de informatie van duidelijke of enige toegevoegde waarde beschouwd. Het percentage behandelaars met een eenduidige positieve attitude ten opzichte van beweegmeters nam door de metingen toe van 18 naar 64%.
Het overwegende beeld van het project is dat de informatie die met beweegmeters is verkregen van meerwaarde is in de revalidatiegeneeskundige diagnostiek en behandeling. Toepassing van beweegmeters is ook haalbaar, maar aandachtspunten - vooral voor complexe beweegmeters - zijn de extra belasting voor behandelaar (tijd) en patiënt (het dragen van het systeem), de inhoud en presentatie van de rapportage, en de benodigde analysetijd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
335020034
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.B.J. Bussmann PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC