Mobiele menu

Obstipatie en solitaire fecale incontinentie bij kinderen

Obstipatie en solitaire fecale incontinentie komen veel voor bij kinderen. Deze kunnen ernstige invaliderende gevolgen hebben. Er is een grote variatie in het beleid bij kinderen met obstipatie. Er bestond nog geen richtlijn voor. Daarom is gewerkt aan de ontwikkeling daarvan. 

Doel

We willen een betere herkenning, optimalisering van de diagnostiek en behandeling van kinderen van 0 tot 18 jaar met obstipatie.

Resultaten

In deze richtlijn worden gefundeerde aanbevelingen gedaan. Het biedt een samenvatting over de wetenschappelijke stand van zaken en kennis uit de praktijk over obstipatie bij kinderen. Dit volgens de methode van evidence-based richtlijnontwikkeling.

Deze richtlijn:

  • kan dienen als ondersteuning in het besluitvormingsproces
  • moet leiden tot verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van het medisch handelen
  • moet leiden tot meer uniformiteit in de praktijkvoering

De aanbevelingen in de richtlijn zijn te vertalen naar lokale protocollen, toegespitst op de plaatselijke situatie.

Verslagen


Eindverslag

Het doel van deze richtlijn is te komen tot een betere herkenning, optimalisering van de diagnostiek en behandeling van kinderen van 0 tot 18 jaar met obstipatie. In deze richlijn worden gefundeerde aanbevelingen gedaan en wordt een samenvatting gegeven betreffende de wetenschappelijke stand van zaken en kennis uit de praktijk betreffende obstipatie bij kinderen volgens de methode van evidence-based richtlijnontwikkeling. Deze richtlijn kan dienen als ondersteuning in het besluitvormingsproces, moet leiden tot een verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van het medisch handelen en moet meer uniformiteit in de praktijkvoering teweegbrengen. De aanbevelingen die in de richtlijn staan vermeld, zijn te vertalen naar lokale protocollen die zijn toegespitst op de plaatselijke situatie.
Voortgangsverslag betreffende de ontwikkeling van de richtlijn: "Obstipatie en en solitaire fecale incontinentie bij kinderen".

Kenmerken

Projectnummer:
150020014
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2007
2009
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.A. Benninga
Verantwoordelijke organisatie:
TNO
Afbeelding

Kwaliteitsinstrumenten en kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals, de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom stimuleren we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening hiervan. Zoals keuzehulpen, richtlijnen, standaarden, patiënteninformatie en meetinstrumenten.