Oefen je Vitaal!

Projectomschrijving

In dit project worden ouderen opgeleid om Oefen je Vitaal! cursussen te organiseren in afdelingen van ouderenorganisaties PCOB en KBO.

Doelgroep

Zelfstandig wonende alleenstaande ouderen (> 65 jaar) met één of meer (fysieke) beperkingen.

Werkwijze

PCOB heeft in een pilot de training Oefen je Vitaal opgezet en uitgetest. De training Oefen je Vitaal beoogt door middel van oefeningen (methode Senior Stap Studie) die ontwikkeld zijn door Radboudumc (Geriatrie) de mobiliteit te vergroten van thuiswonende senioren die minder mobiel zijn geworden. De training beoogt ook een positief sociaal effect.
Hiermee wordt bijgedragen aan het doel om langer thuis te kunnen blijven wonen. De oefeningen zijn geschikt om na de training thuis te herhalen in alledaagse situaties. Er zijn vier verschillende instapniveaus. In het project zijn 11 vrijwillige trainers (senioren) opgeleid om de training te geven. Senioren van lokale afdelingen KBO-PCOB zijn geënthousiasmeerd en gefaciliteerd om de organisatie van de training op zich te nemen.

Resultaten

Er zijn ruim 200 deelnemers getraind. Door Radboudumc is het effect van de training getest. Ook is de tevredenheid van de deelnemers achterhaald, en is er met de trainers en lokale afdelingen geëvalueerd. De training heeft een bewezen positief effect op de mobiliteit van senioren; niet bewezen is het positieve effect op het sociaal contact / sociale activiteiten. Deelnemers zijn tevreden en ebben hun doelen behaald. Trainers met ervaring met educatie op het gebied van bewegen blijken het meest enthousiast en succesvol. De training wordt door middel van een train-de-trainer aanpak en met behulp van de ontwikkelde toolbox verankerd in de vereniging KBO-PCOB.

Meer informatie

Oefen je vitaal

Ook interessant voor u

Themapagina Ouderen
Nieuwsbrief Ouderen

Verslagen

Eindverslag

KBO-PCOB heeft in een pilot de training Oefen je Vitaal opgezet en uitgetest. De training Oefen je Vitaal beoogt door middel van oefeningen (methode Senior Stap Studie) die ontwikkeld zijn door Radboudumc (Geriatrie) de mobiliteit te vergroten van thuiswonende senioren die minder mobiel zijn geworden. De training beoogt ook een positief sociaal effect.
Hiermee wordt bijgedragen aan het doel om langer thuis te kunnen blijven wonen. De oefeningen zijn geschikt om na de training thuis te herhalen in alledaagse situaties. Er zijn vier verschillende instapniveaus. De effectiviteit van de training is gemeten door middel van een 0-meting en een nameting.

Samenvatting van de aanvraag
Ouderen stimuleren om gezond oud te worden en hun sociale contacten uit te breiden zijn belangrijke onderwerpen waar de ouderenbonden PCOB en Unie KBO zich mee bezig houden. In het project Oefen je vitaal! wordt het werken aan je conditie gekoppeld aan het ontmoeten van andere ouderen. Samen houd je elkaar gemotiveerd om thuis in de eigen omgeving oefeningen uit te voeren die op de eigen capaciteiten en doelstellingen zijn aangepast. De kracht van het programma zit erin dat iedereen (die niet van een rolstoel afhankelijk is) ongeacht de fysieke conditie aan het programma mee kan doen en dat het nog gezellig is ook! In het project worden ouderen opgeleid om Oefen je Vitaal! cursussen te organiseren in afdelingen van de PCOB en KBO. Doordat de cursussen door ouderen voor ouderen worden georganiseerd is de drempel laag om mee te doen. Daarnaast zijn de oefeningen zo samengesteld dat de deelnemers deze makkelijk in hun dagelijkse routine kunnen opnemen. De Oefen je Vitaal! bijeenkomsten bieden bovendien direct de mogelijkheid om andere ouderen te ontmoeten en elkaar gemotiveerd te houden. De Oefen je vitaal! bijeenkomsten draaien om het zelfstandig aan de slag gaan met het Oefen je vitaal! oefenboek dat door het Radboudumc is ontwikkeld in het kader van de Senior Stap Studie. Dit oefenboek wordt aangepast voor gebruik in de afdelingen en samen met de afdelingen wordt er invulling gegeven aan de Oefen je vitaal! bijeenkomsten. Op basis van de ervaringen in de afdelingen wordt er een toolkit ontwikkeld die breed beschikbaar wordt gesteld aan alle afdelingen van de PCOB en Unie KBO en aan andere groepen ouderen die ermee aan de slag willen.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
63300095116
Looptijd:
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Cevaal
Verantwoordelijke organisatie:
Protestants Christelijke Ouderen Bond