Mobiele menu

Oefengroep voor mensen met psychische kwetsbaarheid die als kind te maken hadden met ouder met psychiatrische of verslavingsproblematiek (KOPP/KVO)

Kinderen en/of broers en zussen van personen met psychiatrische problematiek lopen het risico zich niet goed te ontwikkelen. Veel van hen hebben op latere leeftijd meer moeite met het herkennen van eigen gevoelens en behoeften. Ook kunnen zij moeilijkheden ervaren in identiteitsontwikkeling of met relaties, werk, en familie. Sommigen hebben hier ggz behandeling voor nodig.

Doel

Dit project ontwikkelt een methodiek die deze mensen helpt om actief aan de slag te gaan met hun verleden. In 10 bijeenkomsten wordt er gewerkt aan thema’s, zoals:

  • (zelf)vertrouwen
  • grenzen stellen
  • veiligheid
  • identiteit
  • relaties.

Deelnemers leren zich bewust te worden van lichamelijke signalen en die tijdig te herkennen. Daarnaast wordt geoefend met vaardigheden om hiermee om te gaan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van lichaamswerk, beeldende- en theatertechnieken en schrijfoefeningen.

De begeleiders zijn ervaringsdeskundigen en dit biedt de veiligheid en herkenning om samen te oefenen. De uitvoerder is Steunpunt GGZ Utrecht.

Resultaten

Tijdens de training is er gewerkt aan weerbaarheid en het vergroten van veerkracht. Door het vergroten van (lichaams-)bewustzijn is er zelfkennis opgedaan; het leren opmerken, interpreteren en herkennen van signalen (emotionele en lichamelijke gewaarwordingen, negatieve gedachten) maakt het mogelijk om er aandacht aan te besteden en conclusie aan te verbinden. Vervolgens kunnen deze omgezet worden naar bewust handelen. Dit vergroot een gevoel van zelfredzaamheid en (zelf)vertrouwen.
Door het oefenen met nieuw gedrag en vaardigheden is er gewerkt aan bijvoorbeeld het contact met zichzelf behouden in het contact met de ander, begrenzen (zonder schuldgevoel), ruimte geven en nemen, formuleren van eigen behoeften, lichaamstaal herkennen en bewust leren inzetten.
Het gebruik van diverse actieve werkvormen/oefeningen bracht deelnemers naar het ervaren/voelen en leverde daarmee veel informatie op waarmee gewerkt kon worden.
Het inzetten van speltechnieken zorgde voor plezier en openheid waardoor het uitproberen van nieuw gedrag veiliger werd.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Tijdens de training is er gewerkt aan weerbaarheid en het vergroten van veerkracht vanuit een gedeelde ervaring van deelnemers en oefengroepbegeleiders.
Door het vergroten van (lichaams)bewustzijn is er zelfkennis opgedaan; het leren opmerken, interpreteren en herkennen van signalen (emotionele en lichamelijke gewaarwordingen, negatieve gedachten) maakt het mogelijk om er aandacht aan te besteden en conclusie aan te verbinden. Vervolgens kunnen deze omgezet worden naar bewust handelen. Dit vergroot een gevoel van zelfredzaamheid en (zelf)vertrouwen.
Door het oefenen met nieuw gedrag en vaardigheden is er gewerkt aan bv. het contact met zichzelf behouden in het contact met de ander, begrenzen (zonder schuldgevoel), ruimte geven en nemen, formuleren van eigen behoeften, lichaamstaal herkennen en bewust leren inzetten.
Het gebruik van diverse actieve werkvormen/oefeningen bracht deelnemers naar het ervaren/voelen en leverde daarmee veel informatie op waarmee gewerkt kon worden.
Het inzetten van speltechnieken zorgde voor plezier en openheid waardoor het uitproberen van nieuw gedrag veiliger werd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638019007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. H.A.P. Beijers
Verantwoordelijke organisatie:
Steunpunt GGZ Utrecht

Contactgegevens projectleider

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de regio Utrecht.