Old-School Arnhem

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Met Old-School Arnhem krijgen jongeren de kans om te oefenen met het verzamelen van informatie die niet voor de hand ligt. Ze kruipen in de rol van ‘kennisdetectives’ en gaan in gesprek met ouderen bij woonzorgcentrum Vreedenhoff, om zo hun levensverhalen te ‘ontcijferen’. In totaal doen 100 jongeren en 100 ouderen mee. De jongeren worden gekoppeld aan een oudere, van wie ze de ontbrekende puzzelstukjes gaan zoeken. Dit doen de deelnemers niet alleen door betekenisvolle plaatsen van de ouderen te bezoeken, maar ook door zelf online- en offlinebronnen te raadplegen. Uiteindelijk blazen de jongeren de levensverhalen nieuw leven in door deze te presenteren aan de ouderen zelf in een eindproduct, zoals een landkaart met zijn/haar levensloop erop, het maken van een oud recept of een korte video. Met een minimum van 40 uur zijn de deelnemende jongeren vrij in hoe ze de gespreksmomenten en hun ‘speurtocht’ inplannen.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor de jongeren

Deelnemers leren hoe je effectief netwerkt met en leert van mensen met wie je niet dagelijks omgaat. Ze leren via de bijzondere verhalen meer over vroeger, bijvoorbeeld over mode en muziek. Na afloop krijgen jongeren een certificaat, eventueel studiepunten en een uitnodiging voor een feestelijke Old-School Reünie.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De ouderen krijgen erkenning voor hun geschiedenis en voelen zich meer gezien. Maar, nog belangrijker, het project maakt van woonzorgcentrum Vreedenhoff een gelijkwaardige ontmoetingsplek waar je niet alleen komt om de ander te helpen, maar ook om van diegene te leren.

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Waarom zou dit project een goede invulling van MDT kunnen vormen? 
  • Waarin zit de toegevoegde waarde hiervan in vergelijking met bijvoorbeeld een maatschappelijke stage? 

Doelgroep

Jongeren van 15 t/m 24 jaar die hun netwerk-/innovatievaardigheden willen vergroten

Regio

Arnhem

Meer informatie

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Bij Old-School Arnhem oefenen 100 jongeren hoe je hoe je kunt leren van mensen waar je het niet van verwacht. Dit doen ze door in gesprek te gaan met ouderen in en rond woonzorgcentrum Vreedenhoff en door als ‘kennisdetectives’ te reconstrueren wie de oudere was. Ze gaan hiervoor onder begeleiding, in gesprek met hem/haar en op zoek naar ontbrekende puzzelstukjes, bijvoorbeeld door naar betekenisvolle plaatsen van de oudere te gaan en online en offline informatiebronnen te gebruiken (zoals Google en het Erfgoedcentrum). Vervolgens brengen de jongeren het verhaal van de oudere weer tot leven door het maken en presenteren van een eindproduct, zoals een landkaart met zijn/haar levensloop erop, het maken van een oud recept van hem/haar of een korte video. In dit proces ontdekken ze wat ‘niet-herkende kennis’ is en hoe je deze kennis vindt. Deze vaardigheid kunnen zij blijven gebruiken in hun eigen leven, niet alleen bij ouderen maar bij iedereen! Tijdens hun deelname horen de jongeren ook bijzondere verhalen over vroeger, bijvoorbeeld over mode en muziek, en vergroten zij hun netwerk. Als laatste presenteren ze hun eindproducten aan de ouderen, hun familie en andere deelnemende jongeren. Na afloop ontvangt de jongere een referentie voor hun cv/Linkedin, een offline en online Certificaat, studiepunten en wordt hij/zij uitgenodigd voor de feestelijke Old-School Reünie aan het einde van de proeftuin. Elke jongere kiest zelf de gespreksmomenten met de ouderen en hoe kort, lang of intensief hij/zij meedoet aan het programma, met een minimum van 40 uur. De ouderen krijgen door dit proces erkenning voor hun geschiedenis en voelen zich meer gezien. En als de oudere de informatie wil delen met de zorgverlener(s), kunnen zij hier gebruik van blijven maken in het dagelijkse contact ter bevordering van zijn/haar welzijn.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743001206
Looptijd:
2018
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
W. Pauwels
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Verzorgingshuis Vreedenhoff