Mobiele menu

Omzetten en herzien richtlijnen JGZ – Voeding & groei

Omzetten en herzien van richtlijnen naar modulaire vormgeving
Om jeugdigen de beste zorg te kunnen blijven geven is het van belang dat richtlijnen voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebaseerd zijn op de meest actuele kennis uit wetenschap en praktijk. Veel richtlijnen zijn verouderd en sluiten niet meer goed aan bij de huidige werkwijze. JGZ-professionals ervaren daardoor knelpunten in de uitvoering van de zorg. Een modulaire vormgeving van richtlijnen bevordert het gebruik, zorgt voor meer samenhang tussen onderwerpen en updates met nieuwe inzichten zijn eenvoudiger door te voeren. 

cluster Voeding & Groei
In dit project worden 6 richtlijnen uit het cluster ‘voeding en groei’ (voedselovergevoeligheid, voeding en eetgedrag, overgewicht, ondergewicht, borstvoeding en lengtegroei) omgezet naar modules en waar nodig herzien. Tevens worden er 2 generieke modules ontwikkeld: Meten van lengte en gewicht en schedelomtrek en de generieke module Groeidiagrammen beoordeling en interpretatie.

Samenwerking met de doelgroepen 
In het project participeren (vertegenwoordigers van) JGZ-professionals, ouders en jeugdigen, die samen met een richtlijnmethodoloog, ervaren richtlijnontwikkelaars, het Voedingscentrum en ketenpartners (o.a. kinderartsen) en andere deskundigen de nieuwe richtlijnmodules ontwikkelen.

Kenmerken

Projectnummer:
07450022310002
Looptijd: 15%
Looptijd: 15 %
2024
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Renate van Zoonen