Mobiele menu

Onbegrepen en dan ?

Aanleiding

Soms doen of zeggen mensen dingen die de omgeving niet begrijpt waardoor zij verward kunnen overkomen. De redenen daarvoor zijn heel divers: het kan zijn dat iemand psychische problemen heeft en daardoor niet meer goed weet wat hij of zij doet, maar het kan ook gaan om iemand met een verstandelijke beperking, iemand die kampt met beginnende dementie of om iemand met een blaasontsteking.

Doel

Het is heel belangrijk dat hulpverleners op een goede manier reageren op personen met verward gedrag. Om dat aan studenten te leren die een mbo- of hbo-opleiding op het gebied van zorg en ondersteuning volgen, zet de Hogeschool van Amsterdam (HvA) samen met het ROC Amsterdam (ROCvA), Civic en Dock op 2 locaties een leernetwerk op. In deze leernetwerken werken studenten van de HvA en het ROCvA tijdens hun studie samen met professionals én ervaringsdeskundigen. Zo leren zij over het opvangen en ondersteunen van mensen die (meestal tijdelijk) in de war zijn, om te voorkomen dat deze mensen zwaardere vormen van hulp nodig hebben.

Onderwijsprojecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of bij-/nascholingsprogramma's.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

De leerwerkplaatsen Onbegrepen Gedrag zijn onderdeel van een gezamenlijk door RocvA, RocTop en HvA ontwikkeld onderwijsaanbod ten behoeve van de bejegening van mensen die onbegrepen gedrag vertonen. Het aanbod is ontwikkeld samen met ervaringsdeskundigen en praktijkpartners. De LWP’s hebben de vorm van een ‘lab’ dat is aangehaakt bij een welzijnsorganisatie, waar de mbo en hbo studenten een eigen workload krijgen, maar ook, van de wijkdocenten, les krijgen. Hiermee wordt onderwijs op de werkplek zelf gerealiseerd, in aanvulling op onderwijs ‘binnen de muren’.
De combinatie van regulier en hybride onderwijs zorgt voor een goede aansluiting op de praktijk. De mensen die, om wat voor reden dan ook onbegrepen gedrag vertonen, worden in hun eigen omgeving gesignaleerd en krijgen daar ondersteuning. Studenten leren zo sneller onbegrepen gedrag te herkennen en daar beter op in te spelen. Escalatie wordt voorkomen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638031023
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. ir. M.H. Kwekkeboom
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool van Amsterdam

Contactgegevens projectleider

E-mailr.kwekkeboom@hva.nl
Telefoon: 06 21 15 60 87

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de regio Noord-Holland.