Mobiele menu

Onbeperkt Omgeven: de impact van de fysieke omgeving op gezondheid, gedrag en participatie van mensen met een beperking in de langdurige zorg

De fysieke omgeving is van invloed op hoe mensen zich voelen, bewegen en gedragen. Het gaat hierbij om de vormgeving van een gebouw, de binnen- en buitenruimten, de inrichting van een gebouw en het gebruik van kunst. Aspecten die hierbij een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld: materiaal, licht, kleur, indeling en geluid.

Dit geldt juist voor mensen met een beperking in de langdurige zorg, omdat zij minder goed in staat zijn om zelf een andere omgeving op te zoeken.

De wijze waarop de fysieke omgeving is vormgegeven heeft invloed op hun welzijn, ervaren stress, gezondheid, omgang met hun beperking, mate van zelfstandigheid of aanwezigheid van gedragsproblemen.

In dit onderzoek inventariseren en beoordelen we beschikbare kennis over dit thema om aanbevelingen voor beleid, praktijk en onderzoek te formuleren. Het onderzoek richt zich op mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben vanwege een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking en/of psychische aandoening.

Producten

Titel: Rapport: Onbeperkt Omgeven
Auteur: Roos, J.L., Vollmer, T.C., Dijkxhoorn, Y.M., Koppen, G., Van Schijndel-Speet, M. & Swaab, J.T.
Link: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/19375867221085040
Titel: Factsheet: Onbeperkt Omgeven
Auteur: Roos, J.L., Vollmer, T.C., Dijkxhoorn, Y.M., Koppen, G., Van Schijndel-Speet, M. & Swaab, J.T.

Kenmerken

Projectnummer:
845008502
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. Y. Dijkxhoorn
Verantwoordelijke organisatie:
Ipse De Bruggen