Mobiele menu

Ondersteunen van een gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking: de krachten gebundeld!

In dit project wordt, samen met mensen met een verstandelijke beperking, gewerkt aan een gezondheidsbevorderende omgeving: een leertraject voor professionele begeleiders en een omgevingsscan. Zo kunnen mensen met een verstandelijke beperking profiteren van een gezonde leefstijl: winst voor gezondheid, gedrag en participatie. Dit ontwikkelproject richt zich op mensen met een matige, (zeer) ernstige verstandelijke beperking. Hun vraag op het gebied van leefstijl is complex en intensief. Belangrijke voorwaarden voor een gezonde leefstijl zijn ondersteuning van professionele begeleiders en een fysieke en sociale omgeving die gezond gedrag stimuleert. Samenwerking Het Erasmus MC, dr. T. Hilgenkamp; Radboud UMC, dr. J. Naaldenberg; RUG Research Centre PMD, dr. A. van der Putten en de Hanzehogeschool, prof. C. van der Schans en dr. A. Waninge, werken in dit project samen met mensen met een verstandelijke beperking, hun vertegenwoordigers, 19 zorgorganisaties en MBO, HBO en WO onderwijs.

Meer informatie

Verslagen


Eindverslag

Het onderzoek 'De Krachten Gebundeld!' wil mensen met een verstandelijke beperking (VB) helpen gezond te leven. Het onderzoek wordt uitgevoerd in Groningen door Annelies Overwijk en in Nijmegen door Kristel van Anrooij en co-onderzoekers Anneke van der Cruijsen en Henk Jansen. Het onderzoek bestaat uit drie projecten. Project 1, informatie verzamelen, is bijna klaar.

Project 1 Nijmegen.
In het eerste onderzoek gingen we op zoek naar onderdelen van de leefomgeving die gezond leven gemakkelijk kunnen maken. In totaal hebben 41 onderzoekers uit 14 verschillende landen meegedacht over de onderdelen van de leefomgeving van mensen met een VB. Dit leverde 13 thema’s op die te maken hebben met: mensen, plekken en voorwaarden voor gezond leven. In dit onderzoek wordt samengewerkt met twee co-onderzoekers met een verstandelijke beperking. Er is samen met de co-onderzoekers een filmpje gemaakt waarin de thema’s worden uitgelegd https://www.youtube.com/watch?v=mmsihKgKm8A .

Nu de thema’s duidelijk zijn, is de volgende stap om met mensen met een matige VB en vertegenwoordigers van mensen met een (zeer) ernstige VB (familie en begeleiders) in gesprek te gaan. Vanaf april 2018 houden we groepsgesprekken om te praten over wat in de leefomgeving nodig is om gezond eten en bewegen te ondersteunen. De 13 thema’s uit het eerdere onderzoek helpen om ideeën te verzamelen. Met deze informatie wordt een vragenlijst over de gezonde leefomgeving gemaakt in project 2.

Project 1 Groningen.
Begeleiders kunnen mensen met een VB helpen om gezonder te leven. In dit onderzoek is vanaf 2017 met begeleiders meegekeken en er zijn filmopnames gemaakt. Deze filmopnames zijn bekeken en geanalyseerd, waarbij gelet is op wat begeleiders doen. Hierdoor wordt duidelijk hoe begeleiders mensen met een VB ondersteunen bij gezond eten en bewegen. Er zijn mooie voorbeelden te zien, bijvoorbeeld hoe je met weinig middelen mensen in beweging kunt krijgen. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd op 1 juni 2018 op het congres Focus op Onderzoek.

Ook heeft de onderzoeker aan 28 begeleiders gevraagd wat ze nog willen leren over het ondersteunen van een gezonde leefstijl van mensen met een VB. Begeleiders vertelden wat ze nodig hebben om mensen met een VB te helpen om gezond te eten en te bewegen. Duidelijk werd dat begeleiders graag willen weten op welke manier ze mensen met een VB kunnen helpen om gezond te eten en te bewegen. Ook hebben ze meer informatie nodig over gezond eten en beweegactiviteiten bij mensen met een VB.
Met de informatie van het meekijken en de interviews wordt nu een leertraject samengesteld voor begeleiders in project 2. Hierbij kijken professionals en mensen met een VB mee.

Kenmerken

Projectnummer:
845004002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A. Waninge
Verantwoordelijke organisatie:
Hanzehogeschool Groningen