Mobiele menu

Ondersteunende communicatie voor personen met een visuele beperking en autisme: implementatie van de ComVoor-V

Voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking en autisme is gesproken taal vaak te moeilijk. Dan is visuele of tactiele ondersteuning van de communicatie nodig.

Werkwijze

De ComVoor-V is een nieuw instrument om te bepalen hoe dat aan te pakken. Met dit project hebben we ervoor gezorgd dat de ComVoor-V in de praktijk kan worden gebruikt. Dit deden we door het ontwikkelen van een dvd met praktijkvoorbeelden (met ANDERE ogen), het verspreiden van een folder, het maken van een website (www.comvoor.be), het organiseren van een studiemiddag voor professionelen en een opleiding voor logopedisten, orthopedagogen en psychologen.

English summary

Spoken language is often too difficult for people with a visual impairment, intellectual disability and autism. Visual or tactile augmentation of the communication is then needed. The ComFor-V is a new instrument to make decisions about how to do this. The goal of this project was to stimulate the use of the ComFor-V in clinical practice. We realised this by producing a DVD (met ANDERE ogen), distributing a flyer, developing a website, organising a seminar for professionals and a training for speech-language therapists, orthopedagogues and psychologists.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
943070041
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2015
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. I.L.J. Noens
Verantwoordelijke organisatie:
Katholieke Universiteit Leuven