Mobiele menu

Ondersteunende landelijke infrastructuur Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid

De  ‘academische werkplaatsen publieke gezondheid’ (ook wel AWPG genoemd) werken mensen uit praktijk (GGD’en), beleid (gemeenten) en onderzoek (universiteiten) samen aan vraagstukken uit de publieke sector. Dit levert GGD’en innovatieve en nieuwe werkwijze op. Het is van belang dat deze samenwerking, ook na afloop van het ZonMw programma ‘academische werkplaatsen publieke gezondheid’,  blijft bestaan en dat de verschillende AWPG’en gekoppeld worden. Hiertoe wil GGD Nederland een landelijke infrastructuur opzetten. Dit is een structuur waarin de professionals van de AWPG’en onderling niet alleen fysiek samenkomen om kennis uit te wisselen, maar ook digitaal. Een digitaal platform waar mensen onderling informatie kunnen delen, of een discussie opstarten, maar wat ook een databank kan zijn voor de onderzoeksresultaten. Dit platform is niet alleen interessant voor de mensen vanuit het AWPG, maar ook voor andere relevante partijen. Het doel is dat hiermee uiteindelijk een netwerk ontstaat van academische werkplaatsen, R&D afdelingen, opleidingsinstituten en andere partijen, waaronder het RIVM, TNO, NCJ, NIGZ, ZonMw en dergelijke.

 

Producten

Titel: Presentatie: Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Landelijke ondersteuning infrastructuur bij verankering en verbreding
Titel: Presentatie: Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Ondersteunende landelijke infrastructuur bij verankering en verbreding

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
204000007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.J.H. van Bon-Martens
Verantwoordelijke organisatie:
Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland