Mobiele menu

Ondersteuning Cliënten- en naastenorganisaties - MIND programma 2021

Projectomschrijving

Het MIND-programma richt zich op de verdere versterking van de positie van cliënten en hun naasten (en hun organisaties), met betrekking tot gezamenlijke besluitvorming, gepersonaliseerde zorg en zelfmanagement. Lees hoe zij dit aanpakken op Kwaliteitsgelden hoofdlijnenakkoord ggz: versterking van de positie van cliënten en naasten (en hun organisaties) in de ggz.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het project richt zich op de verdere versterking van de positie van patiënten en hun naasten (en hun organisaties) zoals in het AGGT geformuleerd. In pijler 0 richten we ons op kwaliteitsverbetering in de zorg en andere domeinen van herstel door het vergroten van de inbreng van cliënten- en naastenperspectief (afronden project 2019-2020). In pijler I richten we ons op het versterken, professionaliseren en verbinden van een beweging van cliënten, naasten en betrokkenen door de beschikbaarheid en structurele inzet van ervaringskennis. We beogen kwaliteitsverbetering van de zorg door inbreng van dit ervaringsperspectief van cliënten/naasten in beleid, onderzoek en opleidingen. In pijler II richten we ons op het (door)ontwikkelen van preventief aanbod van (digitale) patiënten-/naasteninformatie, versterken en ondersteunen van onze achterban, kwetsbare groepen en het bieden van anonieme laagdrempelige hulp en verwijzing.

Kenmerken

Projectnummer:
8590065021
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ir. C. Goedhart
Verantwoordelijke organisatie:
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Afbeelding

Kwaliteitsgelden Geestelijke gezondheidszorg

De alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (Akwa GGZ) werkt samen met patiënten, naasten en professionals aan de verdere verbetering en borging van kwaliteit in de ggz. Lees meer over hun activiteiten.