Mobiele menu

Ondersteuning van de POH GGZ bij aanpak chronisch gebruik benzodiazepinen via motiverende gespreksvoering en gepersonifieerde patiëntenvoorlichting

In strijd met de NHG richtlijn M23 schrijven huisartsen vaak langdurig benzodiazepinen (slaap- en kalmeringsmiddelen) voor. In dit project is de interventie ‘Motiverend aan de slag met Benzoreductie’  bij 13 huisartspraktijken getest. Er is een stopbrief gestuurd aan patiënten die langdurig deze middelen gebruiken. De patiënten zijn vervolgens gebeld door de POH-GGZ en uitgenodigd voor een gesprek om het gebruik van benzodiazepinen te bespreken en de mogelijkheden te onderzoeken om dit te minderen of te stoppen. De POH-GGZ was speciaal toegerust met een training motiverende gespreksvoering en beschikte over een werkboekje om samen met de patiënt het middelengebruik af te bouwen. Een kwart van de benaderde patiënten stemde in met een gesprek.
Resultaten

Het blijkt dat het gebruik onder patiënten die de interventie kregen aangeboden sterker afnam dan onder een controlegroep. Het project laat zien dat de POH-GGZ een grote rol kan vervullen in het terugdringen van het gebruik van benzodiazepinen. Een projectmatige opzet verhoogt het bewustzijn bij de huisarts en de slagvaardigheid van de POH-GGZ, en draagt bij aan een succesvolle uitvoering van deze aanpak.

Producten

Titel: Motiverend aan de slag met benzoreductie
Auteur: Cas Barendregt, Nienke de Wit, Barbara van Straaten, Gerda Rodenburg
Link: http://www.ivo.nl/?id=1113
Titel: Factsheet, motiverend aan de slag met benzoreductie
Auteur: IVO, Instituut voor onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving
Link: http://www.ivo.nl/?id=1113
Titel: Motiverend aan de slag met benzoreductie in de huisartsenpraktijk
Auteur: G. Rodenburg en C. Barendregt I.s.m. Tactus Verslavingszorg, ProGez en Caransscoop
Titel: Motiverend aan de slag met benzo-reductie. Ondersteuning van de POH-GGZ bij aanpak chronisch gebruik benzodiazepinen via motiverende gespreksvoering en gepersonaliseerde patiëntenvoorlichting.
Auteur: G. Rodenburg en C. Barendregt

Verslagen


Eindverslag

In strijd met de NHG richtlijn M23 schrijven huisartsen vaak langdurig benzodiazepinen (slaap- en kalmeringsmiddelen) voor. In dit project heeft een aantal geselecteerde huisartsenpraktijken een zogenaamde stopbrief gestuurd aan patiënten die langdurig deze middelen gebruiken. De patiënten zijn vervolgens gebeld door de POH-GGZ en uitgenodigd voor een gesprek. Een kwart van de benaderde patiënten ging hier op in. De POH-GGZ was speciaal toegerust met een training motiverende gespreksvoering en beschikte over een werkboekje om samen met de patiënt het middelengebruik af te bouwen. Het blijkt dat het gebruik onder patiënten die de interventie kregen aangeboden sterker afnam dan onder een controlegroep. Het project laat zien dat de POH-GGZ een grote rol kan vervullen in het terug dringen van het gebruik van benzodiazepinen. Een projectmatige opzet verhoogt het bewustzijn bij huisarts en slagvaardigheid bij POH-GGZ en draagt bij aan een succesvolle uitvoering van deze aanpak.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
836044007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ir. E.G. Wits
Verantwoordelijke organisatie:
IVO