Mobiele menu

Onderwijsmodule vaderschap

In de huidige opleidingen in de Geboortezorg is de aandacht voor de toekomstige vader beperkt ingebed. Dit komt voort uit de sterke moederschapsideologie in Nederland waarbij de vrouw gezien wordt als de belangrijkste ouder. Verschillende studies laten zien dat als gevolg hiervan vaders beperkt betrokken worden in de Geboortezorg. Het doel van dit project is om twee onderwijsmodules te ontwikkelen om vaderschap meer plek te geven in opleidingen in de Geboortezorg: één interprofessionele e-learning (voor o.a. maatschappelijk werk, gynaecologie, kraamzorg, jeugdzorg) en - vanwege de in eerder onderzoek aangetoonde wens van vaders meer betrokken te worden in de verloskundige zorg - een specifieke module voor de verloskunde academies. De modules worden ontwikkeld op basis van recente wetenschappelijke kennis op het gebied van vaderschap waarbij de inzichten vanuit zes projecten binnen het ZonMw-programma ‘Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar jong ouderschap’ worden samengebracht.

Producten

Titel: Kennisclips Vaderschap
Auteur: Erasmus School of Health Policy and Management, Hogeschool Zuyd en Monkberry
Link: https://www.eur.nl/eshpm/onderzoek/onderzoeksgroepen/health-care-governance/versterken-rol-jonge-vaders

Kenmerken

Projectnummer:
05540052210004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. V. Petit-Steeghs
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Universiteit Rotterdam