Mobiele menu

Onderwijsprogramma Netwerkondersteuning rond Ouderen met Dementie

Aanleiding

Steeds meer mensen met Dementie blijven thuis wonen. Wat vraagt dit nu van de mensen die de zorg voor hen op zich nemen? Hoe werken ze samen met professionals? Onder welke omstandigheden ontstaat mantelzorgstress? Kan het netwerk ook ondersteuning bieden? Kunnen mantelzorgers een eigenstandig leven blijven leiden bijvoorbeeld de combinatie met werk? Hoe is de sociale kaart georganiseerd? Hoe werken professionals en organisaties samen? Rond deze vragen is een e-learning ontwikkeld. Deze e-learning is bedoeld voor MBO niveau 3/4 en HBO niveau 6. Een eerder, met het werkveld, ontwikkeld profiel professioneel werken Informele Zorg vormt de basis van deze e-learning.

Hoe het werkt

Uitgangspunt voor de ontwikkeling van de e-learning was het competentieprofiel en de 5 taakgebieden van een sociaal werker. Door de e-learning te gebruiken krijgt men een goed beeld van de eigen competenties en van de taakgebieden als opgave voor de sociaal werker. Tegelijkertijd leert de sociaal werker van de diverse lijsten die een goed en actueel beeld geven van tools, (basis) literatuur en video's. De opdrachten kunnen in groepjes of ook individueel gemaakt worden. Er is steeds aangegeven welke leerstijl op de voorgrond treedt.

Wat levert het op

De gedachte was om toekomstige sociaal werkers al in hun opleiding te laten kennismaken met de complexe zaken rond het thema Informele Zorg rond mensen met dementie. Juist bij mensen met dementie vraagt het van de professional bijzondere kennis vanwege de zichtbare én onzichtbare gevolgen van de aandoening en de gevolgen ervan voor de centrale mantelzorger en de directe omgeving. Wanneer studenten toch klassikaal aan de slag gaan en een docent aanwezig is, is er voor de docent een docenthandleiding op de site te vinden. Daarin wordt stap voor stap gewezen op de mogelijkheden van deze e-learning en suggesties gedaan voor de aanpak.

Voor wie

MBO niveau 3 en 4; HBO niveau 6, professionals in de praktijk en vrijwilligers.

Onderwijskundige: "Ronduit indrukwekkend en bruikbaar voor het onderwijs! Medewerker vrijwilligersorganisatie: "Wat ben ik blij dat ik hieraan mee heb mogen werken, ik heb er zelf ook veel van geleerd." Medewerker verpleeghuis en dagbesteding: "Ik zie het als mijn taak om dit materiaal verder te brengen en ga het bij managers promoten."

Meer informatie

Contact

Mevrouw E.M.J. (Elisabeth) Witteveen, Hogeschool Utrecht, KSI, lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning
ellen.witteveen@hu.nl

Ook interessant voor u

Producten

Titel: Mantelzorg- en netwerkondersteuning rond ouderen met dementie
Auteur: Ellen M.J. Witteveen en Mariet Brandts
Link: http://www.e-learninginformelezorg.nl

Verslagen


Eindverslag

In dit project is een e-learning programma ontwikkeld waarmee studenten, professionals en vrijwilligers kennis kunnen verwerven over effectieve ondersteuning van mantelzorgers en naaste(n) van iemand met dementie.

De basis van het programma is een competentieprofiel dat in voorgaand onderzoek ontwikkeld is voor professionals rond ondersteuning van mantelzorgers.

In het programma is de meest actuele kennis gebruikt. Deze is afkomstig uit wetenschappelijke literatuur en onderzoek naar dementie, mantelzorg en vrijwillige inzet.
De module is ontwikkeld samen met een aantal experts en via een aantal pilots getest. De pilots waren gericht op professionals in het werkveld, vrijwilligers, en studenten die een Mbo of Hbo opleiding volgen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
633300009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Witteveen
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Utrecht