Onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren resulterend in richtlijnen voor het implementeren van Standaarden Jeugdgezondheidszorg

Projectomschrijving
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
In samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg Adviesraad Standaarden voert TNO PG het project 'Ontwikkeling Standaarden Jeugdgezondheidszorg' uit. Onderzoek over de invoering van standaarden in de gezondheidszorg wijst uit dat voor succesvolle compliance en incorporatie een gerichte implementatiestrategie noodzakelijk is (Grol 1994). Doel van het onderhavige onderzoek is inzicht te verwerven in de factoren die de invoering van Standaarden JGZ bevorderen dan wel belemmeren en in de mogelijkheden om compliance en incorporatie van de standaarden te ondersteunen. Het eindprodukt van de studie zijn richtlijnen voor de implementatie van toekomstige standaarden JGZ. De richtlijnen zullen door de Jeugdgezondheidszorg Adviesraad Standaarden (JAS), dat wil zeggen door de daarin vertegenwoordigde organisatie, gehanteerd worden bij de ontwikkeling en implementatie van standaarden JGZ.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
23000013
Looptijd:
2000
2002
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Verantwoordelijke organisatie:
TNO