Mobiele menu

Onderzoek naar de pilot Budget maatwerkondersteuning armoedeopgave Zaanstad

Projectomschrijving

In 2015 is de gemeente Zaanstad van start gegaan met de pilot budget maatwerkondersteuning armoedeopgave. Het Verwey-Jonker Instituut verricht samen met Slim Beleid en StimulanSZ de evaluatie van de pilot. In het onderzoek worden 20 casussen waarin maatwerkondersteuning is toegekend, bestudeerd. De onderzoekers brengen zowel het perspectief van de cliënt als dat van de professional (de klantmanager) in beeld. Per casus wordt een interview met de cliënt én een interview met de  klantmanager gehouden. Na afloop van het casusonderzoek houden we twee groepsgesprekken: één met de teamleiders van de vijf wijkteams die meedoen en één groepsgesprek met de klantmanagers van deze wijkteams. Voordat we het definitieve eindrapport opleveren, vinden er drie mini-conferenties voor gemeenten plaats. De organisatie van deze conferenties ligt in handen van StimulanSZ.

Producten

Titel: Evaluatie pilot maatwerkbudget Zaanstad
Auteur: Silvia Bunt en Monique Stavenuiter
Link: http://www.verwey-jonker.nl/

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In 2015 is de gemeente Zaanstad van start gegaan met de pilot budget maatwerkondersteuning armoedeopgave. Het Verwey-Jonker Instituut verricht samen met Slim Beleid en StimulanSZ de evaluatie van de pilot. In het onderzoek worden 20 casussen waarin maatwerkondersteuning is toegekend, bestudeerd. De onderzoekers brengen zowel het perspectief van de cliënt als dat van de professional (de klantmanager) in beeld. Per casus wordt een interview met de cliënt én een interview met de  klantmanager gehouden. Na afloop van het casusonderzoek houden we twee groepsgesprekken: één met de teamleiders van de vijf wijkteams die meedoen en één groepsgesprek met de klantmanagers van deze wijkteams. Voordat we het definitieve eindrapport opleveren, vinden er drie mini-conferenties voor gemeenten plaats. De organisatie van deze conferenties ligt in handen van StimulanSZ.

Kenmerken

Projectnummer:
535006005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.M.J. Stavenuiter
Verantwoordelijke organisatie:
Verwey-Jonker Instituut