Mobiele menu

Onderzoek pilot schuldhulpverlening aan particuliere huiseigenaren Amsterdam

Vraagstuk

Binnen de Amsterdamse schuldhulpverlening is er onvoldoende ondersteuning om mensen met problematische schulden en met een eigen woning goed te kunnen helpen. Welke onderdelen van de om deze reden gestarte pilot kunnen ertoe leiden dat huiseigenaren die tijdelijk hun hypotheeklasten niet kunnen betalen, hun huis niet hoeven te verkopen? Wat werkt wel en wat werkt niet oor de doelgroep huiseigenaren met problematische schulden?

Onderzoek

De interventies in de Amsterdamse pilot zijn beschreven en geanalyseerd. In de handreiking wordt aandacht besteed aan de (mogelijke) interventies, en overwegingen benoemd die voor een gemeente in hun situatie van belang zijn bij het opzetten van schuldhulpverlening aan huiseigenaren. Daarnaast is in beeld gebracht wat het effect is geweest van de aanpassingen en verbeteringen die gedurende dit jaar in de Amsterdamse pilot zijn doorgevoerd. Dit is getoetst bij projectleiders, projectmedewerker(s) en bij de breed samengestelde klankbordgroep.

Uitkomst

Een speciaal ‘hypotheekteam’ voorziet in ontbrekende kennis bij de reguliere schuldhulpverlening. Bij de meeste mensen die zich melden bij het hypotheekteam, wordt escalatie van problemen voorkomen. Er is bovendien veel vraag naar deze vorm van dienstverlening. De handreiking bevat praktische tips voor het organiseren van schuldhulpverlening aan huiseigenaren.

Producten

Betrokken organisaties

Gemeente Amsterdam en Berenschot B.V.
 

Verslagen


Eindverslag

Doel van het onderzoek was de werkzaamheid van de Amsterdamse aanpak van schuldhulpverlening aan huiseigenaren (in de vorm van een separaat hypotheekteam) te onderzoeken en daaruit lessen te trekken voor andere gemeenten. Dit heeft geresulteerd in de ‘Handreiking voor het organiseren van schuldhulpverlening aan huiseigenaren’. De handreiking bevat praktische tips voor het opzetten van deze dienstverlening. De onderzoeksbevindingen zijn gedetailleerd uitgewerkt in het onderzoeksrapport ‘Rapport onderzoek schuldhulpverlening aan huiseigenaren in Amsterdam’, dat als basis heeft gediend voor de handreiking.
De handreiking bevat aanbevelingen op de volgende punten: Contextafhankelijkheid van schuldhulpverlening aan huiseigenaren; Bepalen van de doelgroep; Mogelijke interventies; Afwegingen rond de toegang; Aandachtspunten voor overdracht en taakverdeling; Verbindingen met hypotheekverstrekkers en andere ketenpartners; Inrichting.

Kenmerken

Projectnummer:
535006009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A.W. Baan
Verantwoordelijke organisatie:
Berenschot Groep B.V.