Mobiele menu

Onderzoek politiemeldingen personen met verward gedrag

Projectomschrijving

Doel

De gemeenten in de provincie Limburg doen onderzoek naar de politiemeldingen verward gedrag in de provincie Limburg. De reden van het onderzoek is om beter inzicht te krijgen in de typen meldingen en (de aard en omvang van) de doelgroep. De gemeenten hebben behoefte aan dit inzicht om het voorzieningenstelsel doelmatig in te richten en/of bij te stellen. Dit is helpend bij het (door)ontwikkelen van een passend en goedwerkende aanpak voor mensen met verward gedrag.

Resultaten

In Limburg wordt een behoorlijke stijging van het aantal meldingen over personen met verward gedrag zichtbaar. Er is nauwelijks sprake van vervuiling in de politieregistraties. De omvang van de problematiek is in Zuid-Limburg groter dan in Noord- en Midden-Limburg.

Een verdiepende analyse laat onder andere zien dat:

  • Slechts een kleine groep verantwoordelijk is voor een relatief groot aantal meldingen.
  • Dat weliswaar de helft van de personen agressief gedrag vertoont, maar dat 2 op de 3 personen anderszins niet met de politie in aanraking komt.
  • Dat bij zeker 40% middelengebruik (met name alcoholgebruik) een rol speelt in het gedrag.
  • Dat zeker een kwart van de doelgroep suïcidaal is.
  • Dat van zeer weinig personen bleek dat ze onbekend waren bij de ggz.

De partners in Limburg gebruiken de resultaten om in gesprek te blijven en hun aanpak verder vorm te geven.

Meer informatie

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De gemeenten in de provincie Limburg willen onderzoek laten doen naar de politiemeldingen verward gedrag in de provincie Limburg. Dit om beter inzicht te krijgen in het type meldingen en (aard en omvang van)de doelgroep. De gemeenten hebben behoefte aan dit inzicht om daarmee het voorzieningenstelsel doeltreffend en doelmatig in te richten c.q. bij te stellen. Dit helpt bij het (door)ontwikkelen van een passend en goedwerkende aanpak voor mensen met verward gedrag.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
6380210221
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Mr. M.J.P. Janssen
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Venray