Mobiele menu

Onderzoek voor en door jongeren

Projectomschrijving

Doel

Dit onderzoeksproject is om te onderzoeken hoe er impact gemaakt kan worden op de mentale gezondheid van studenten met existentiële eenzaamheid. Er is weinig onderzoek gedaan naar werkzame factoren voor existentiële eenzaamheid bij jongvolwassenen. Zingeving heeft een bewezen positief effect op de mentale gezondheid van jongvolwassenen.

Aanpak

De methode Ikigai wordt gebruikt om studenten meer inzicht te geven in wie ze zijn en wat ze willen.

Verwachte resultaten

Dit onderzoeksproject levert nieuwe kennis op over existentiële eenzaamheid bij studenten.

Samenwerking

Erwelzijn biedt begeleiding vanuit expertise over participatieve onderzoek. Een jongere voert de interventie uit en evalueert samen met Erwelzijn. Ook wordt er een neutrale wetenschapper in beeld gebracht. Het project wordt uitgevoerd op hogescholen Saxion en Windesheim.

Kenmerken

Projectnummer:
07440122230003
Looptijd: 62%
Looptijd: 62 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. C.B. Beeris MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Erwelzijn