Mobiele menu

Onderzoekskosten onderzocht. Een kostenstudie naar de kosten van door ZONMW programma's gesubsidieerd onderzoek

Projectomschrijving

Meer kennis over de kosten van onderzoek in Nederland is nuttig voor de verschillende ZonMw-commissies en voor ‘value of information’-methodes. ZonMw-commissies moeten voorstellen beoordelen, inclusief het budget. Beoordelen van het budget is lastig zonder goede referentiewaardes.
Zogeheten 'value of information'-methodes analyseren de potentiële opbrengst van nieuw onderzoek en wegen die opbrengst af tegen de kosten. Ook daarvoor zijn bruikbare referentiewaardes voor kosten van onderzoek essentieel.

Resultaten
Voor dit project is daarom een dossieronderzoek uitgevoerd bij 130 studies met als onderwerp geneesmiddelen waarvoor ZonMw subsidie heeft verstrekt.
Het bleek lastig om significante variabelen met invloed op de kosten (zogenaamde kostendrijvers) te identificeren. Alleen studieduur sprong eruit. De verkregen data zijn verwerkt in een instrument waarmee voor verschillende typen onderzoek een referentiewaarde van de kosten kan worden verkregen. Dit instrument kan met gegevens uit nieuwe studies worden uitgebreid.

Verslagen


Eindverslag

In dit project geven we een gestructureerd overzicht van de kosten van diverse typen onderzoek naar medicijnen in de gezondheidswetenschappen. Meer kennis over de kosten van onderzoek in Nederland is nuttig voor de verschillende ZONMW commissies en voor "value of information" methodes.
ZONMW commissies moeten voorstellen beoordelen en daar hoort ook het budget bij. Beoordeling van het budget is lastig zonder goede referentiewaardes.
Zogeheten "value of information" methodes analyseren de potentiële opbrengst van aanvullend onderzoek en wegen die opbrengst af tegen de kosten. Ook daarvoor zijn bruikbare referentiewaardes voor kosten van onderzoek essentieel.
Het project bestaat uit een dossieronderzoek bij 130 projecten waarvoor ZONMW subsidie heeft verstrekt en diverse feedbackrondes. De verkregen data zijn verwerkt in een instrument waarmee voor verschillende typen onderzoek een referentiewaarde van de kosten kan worden verkregen. Dit instrument kan met nieuw onderzoek worden uitgebreid.

Dit project heeft als doel een gestructureerd overzicht van de kosten van diverse typen onderzoek in de gezondheidswetenschappen. Meer kennis over de kosten van onderzoek in Nederland is nuttig voor de verschillende ZONMW commissies en voor "value of information" methodes. Die laatste methodes analyseren de potentiele opbrengst van aanvullend onderzoek en wegen die opbrengst af tegen de kosten.

Het project bestaat uit een dossieronderzoek bij 130 projecten waarvoor ZONMW subsidie heeft verstrekt en diverse feedbackrondes. Op basis van de projectbegrotingen en nadere analyse van de kenmerken en type onderzoek zullen kostenschattingen voor diverse vormen van onderzoek worden gemaakt. Die worden dan voorgelegd aan commissieleden en andere belanghebbenden. Vervolgens zal de nieuwe kennis verwerkt worden in een instrument waarmee voor verschillende typen onderzoek een schatting van de kosten kan worden gemaakt.

Samenvatting van de aanvraag

Dit project beoogt een gestructureerd overzicht te geven van de kosten van diverse typen onderzoek in de gezondheidswetenschappen. Meer kennis over de kosten van onderzoek in Nederland is nuttig voor de verschillende ZONMW commissies en onontbeerlijk voor gebruik van "value of information" methodes. Die laatste methodes informeren over de potentiele opbrengst van aanvullend onderzoek bij besluitvorming over al dan niet voorwaardelijke opname van interventies in het verzekerde pakket. Het project bestaat uit een dossieronderzoek bij 115 projecten waarvoor ZONMW subsidie heeft verstrekt en diverse feedbackrondes. Op basis van de projectbegrotingen en nadere analyse van de kenmerken en type onderzoek zullen kostenschattingen voor diverse vormen van onderzoek worden gemaakt. Die worden dan voorgelegd aan commissieleden en andere belanghebbenden. Vervolgens zal de nieuwe kennis verwerkt worden in een instrument waarmee voor verschillende typen onderzoek een schatting van de kosten kan worden gemaakt.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
1520020072
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. T.L. Feenstra
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen