Mobiele menu

Ondiep, samenwerken in een Utrechtse krachtwijk

Ondiep en Zuilen-Oost zijn aandachtswijken, waar veel werkzoekenden in relatief oude huizen wonen. Veel bewoners hebben een slechte gezondheid en een laag inkomen.

Doel

Dat oudere bewoners zo goed mogelijk functioneren; dat ze zich gezond voelen en meedoen in de maatschappij.

Werkwijze

De wijkverpleegkundigen waren hét aanspreekpunt voor hen. Zij hielden op verschillende plaatsen spreekuren en waren bereikbaar op hun mobiele nummer. Ouderen konden vragen of de wijkverpleegkundige langskwam zonder dat daar een verwijzing voor nodig was. De wijkverpleegkundigen (2 fte) waren herkenbaar en reden bijvoorbeeld op een speciale wijkverpleegkundigefiets.

Resultaten

Er zijn huisbezoeken afgelegd bij alle klanten van hulp bij het huishouden 75+ die niet in beeld waren bij het wijkteam. Doel was in beeld te krijgen of er sprake zou zijn van problematiek en preventie. Tegelijkertijd is gewerkt aan opbouw van het netwerk: huisartsenpraktijken, buurtteam, ouderenadviseurs, thuisbegeleiding en buurthuis met inloopspreekuren. Er is ingegaan op individuele aanvragen en verwijzingen. Verwijzingen kwamen onder andere tot stand door het verspreiden van folders en kaarten, door de bekende fietsen, een item op lokale radio en tv en een filmpje van de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundigen hebben deelgenomen aan intervisie met alle Zichtbare Schakels van Overvecht, Ondiep en Zuilen.

Producten

Titel: Het verhaal van zichtbare schakel in Utrecht

Verslagen


Eindverslag

In eerste instantie zijn huisbezoeken afgelegd bij alle klanten van hulp bij het huishouden 75+ die niet in beeld waren bij het wijkteam. Doel was in beeld te krijgen of er sprake zou zijn van problematiek + preventie. Tegelijkertijd is gewerkt aan opbouw van het netwerk: huisartsenpraktijken, buurtteam, ouderenadviseurs, thuisbegeleiding, buurthuis met inloopspreekuren, aanwezigheid bij koffie-uurtje. Er is ingegaan op individuele aanvragen en verwijzingen. Verwijzingen kwamen o.a. tot stand door het verspreiden van folders en kaarten, door de bekende fietsen, een item op lokale radio en tv, een filmpje van de wijkzuster etc. De wijkverpleegkundigen hebben deelgenomen aan intervisie met alle Zichtbare Schakels van Overvecht, Ondiep en Zuilen.

Kenmerken

Projectnummer:
206010041
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Bloksma - Timmer
Verantwoordelijke organisatie:
Careyn
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.