Mobiele menu

One Health AMR Surveillance through Innovative Sampling

OASIS ontwikkelt een strategie voor een snelle en lokaal-relevante surveillance van antimicrobiële resistentie (AMR). De strategie richt zich op surveillance in populaties van mens en dier, in plaats van surveillance in materiaal aanwezig in laboratoria. Surveillance van laboratoriummateriaal geeft vaak een vertekend beeld

van de omvang van AMR, en is niet bruikbaar voor het informeren van behandelaren over de bruikbaarheid van antibiotica in hun populaties.

OASIS verandert de surveillance vraag van 'wat is de omvang van AMR?' naar 'is de resistentie tegen dit antibioticum zo hoog dat het gebruik ervan niet zinnig is?'. Hierdoor kan de steekproefgrootte van populaties worden verminderd (van vele honderden naar enkele tientallen), en is het mogelijk om lokale populaties een eigen AMR-surveillance te bieden waarvan de resultaten direct toepasbaar zijn op lokaal niveau.

De vergelijkbare techniek van AMR-surveillance in beide populaties (mens en dier) versterkt de kennis omtrent een optimale strategie.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
549009003
Looptijd: 99%
Looptijd: 99 %
2020
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. F. van Leth MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
AIGHD