Mobiele menu

Online BOUNZ-Café opent mogelijkheden

Projectomschrijving

Zorginnovaties toepassen? Het is makkelijker gezegd dan gedaan! Na het inkoop- en verwevingproces komt het implementatieproces binnen de organisatie op gang. Hoe past de innovatie binnen de structuur. cultuur, “wilsniveau, kennis- houdings- en vaardighedenniveau van de medewerkers? Hoe gaan ze het product omarmen?
In ons traject is de implementatiecoach ingezet om de een strategisch plan en uitvoering op te starten met de leidinggevendengroep. Het resultaat zal zijn een implementatiedraaiboek, waarin coaching van de leidinggevenden(groep) centraal staat. Zij bepalen met hun enthousiasme, doordachte plan, heldere coaching, visie en motivatiekracht het resultaat. Deze groep faciliteert de innovatie en coacht op hun beurt weer de medewerkers op de werkvloer. Nadat de organisatie interne aanjagers en dus probleemeigenaren heeft benoemd, verloopt de inbedding binnen een realistisch tijdpad, waarbij succes ook gecommuniceerd en gevierd worden binnen de teams en de organisatie.

Verslagen


Eindverslag

Introductie van een nieuwe online innovatie/product voor het WM-veld en Jeugdzorg.

Wat?
Een laagdrempelige en hedendaagse variant van de methodiek van de AA-groepen. Een ieder komt op vrijwillige basis en geeft zijn behoefte/wensen/problemen aan Zonder daarbij afwijzend, aanvallend of corrigerend op te treden.
De methode helpt vooral jongeren om te gaan met psychosociale problematieken.

Hoe:
Een online methodiek in de vorm, gebruikmakend van het gezinssysteem uit de zorg. Focus ligt op benutten eigen kracht, inzetten van formele en informele steungevers en uitgaan van “Samen Sterk”-principe.

Samenvatting van de aanvraag

Het online BOUNZ-Café is een nieuwe innovatie. De methode helpt vooral jongeren om te gaan met psychosociale problematieken. Ze is klaar voor de opschaling en implemenatatie naar gemeentes (aanbestedingskader) en zorgverzekeraars. Echter het is een uitdaging de innovatie te koppelen aan regel-en wetgeving. Deze vaak taaie kost is moeilijk te doorgronden en de organisatie wil derhalve coaching daarbij. Aan het einde van het traject kent de organisatie relevante regel-en wetgeving waarmee ze toegang krijgt tot een bredere klantengroep, en is een eerste gemeente bereid gevonden om de interventie in te kopen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002669
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
K. Snijder
Verantwoordelijke organisatie:
Groei door Ervaring