Mobiele menu

Online Centering Corona voor Eritrese zwangeren en moeders

Projectomschrijving

Aanleiding

Binnen de Eritrese gemeenschap zien verloskundigen dat er onjuiste informatie over corona wordt gedeeld. Dit leidt tot angst en zorgontduiking, vrouwen durven niet meer in het ziekenhuis te bevallen of ze vermijden de controles bij hun verloskundige. Bij CenteringPregnancy worden individuele contactmomenten bij de verloskundige vervangen door groepsbijeenkomsten om onderling van gedachte te wisselen en ervaringen te delen op het gebied van zwangerschap, bevalling en geboortezorg. Sinds COVID-19 zijn fysieke groepsbijeenkomsten gestopt en zijn online groepsbijeenkomsten gestart; CenteringOnline.

Doel

Het doel van dit project is het bieden van CenteringOnline voor Eritrese zwangeren, om deze vrouwen hiermee toegang te geven tot de juiste informatie rondom corona en zwangerschap, bevalling en kraambed.

Resultaten

Er is een voorlichtingsfilm en een informatiesheet voor Eritrese zwangeren ontwikkeld. Daarnaast zijn een aantal CenteringOnline bijeenkomsten georganiseerd met Eritrese zwangeren. De bijeenkomsten zorgden voor verbondenheid tussen de vrouwen en dat de vrouwen goed geïnformeerd werden. De Eritrese zwangeren en verloskundigen waren tevreden met CenteringOnline bijeenkomsten, met de film en de factsheet.

We hebben een interview met Anne Bedaux afgenomen waarin meer wordt verteld over Online Centering. Anne is een ervaren verloskundige en heeft de Online Centering-groepen gedraaid.

Producten

Titel: Project Eritrese zwangeren
Auteur: Jansma, Bedaux, Welde Selase, van Groesen
Link: https://centeringzorg.nl/centeringpregnancy/project-eritrese-zwangeren/
Titel: Film Eritrese zwangeren en corona
Auteur: Vlasblom, Rijnders, Welde Selase, Bedaux, de Leon Sanchez
Link: https://www.youtube.com/watch?v=485NGJb2TaE

Verslagen


Eindverslag

Aanleiding

Bij CenteringPregnancy worden individuele contactmomenten bij de verloskundige vervangen door groepsbijeenkomsten. Sinds COVID-19 zijn fysieke groepsbijeenkomsten gestopt en zijn online groepsbijeenkomsten gestart; CenteringOnline.

Binnen de Eritrese gemeenschap zien verloskundigen dat er onjuiste informatie over corona wordt gedeeld. Dit leidt tot angst en zorgontduiking, vrouwen durven niet meer in het ziekenhuis te bevallen of ze vermijden de controles bij hun verloskundige.

Doel

Het doel van dit project is het bieden van CenteringOnline voor Eritrese zwangeren, om deze vrouwen hiermee toegang te geven tot de juiste informatie rondom corona en zwangerschap, bevalling en kraambed.

Resultaten

In dit project werd CenteringOnline ontwikkeld voor Eritrese zwangeren. Er werd een voorlichtingsfilms en een factsheet voor verloskundigen over Eritrese zwangeren ontwikkeld. Er werden een aantal CenteringOnline bijeenkomsten georganiseerd met Eritrese zwangeren. De Eritrese zwangeren en verloskundigen waren tevreden met CenteringOnline bijeenkomsten, met de film en de factsheet.

Samenvatting van de aanvraag

Naast individuele verloskundige zorg, wordt in meer dan 100 verloskundige praktijken CenteringPregnancy (CP) aangeboden. Bij CP worden individuele consulten vervangen door groepsconsulten voor 8-12 zwangeren, in bijeenkomsten van 2 uur. Tijdens de groepsconsulten worden de medische prenatale controles gecombineerd aangeboden met interactief leren, kennis delen en het opbouwen van een ondersteunend netwerk. Uit onderzoek blijkt dat CP betere zwangerschapsuitkomsten heeft, vooral bij kwetsbare zwangeren, en dat zwangeren meer tevreden zijn met hun zorg, in vergelijking met traditionele verloskundige zorg. Een kwetsbare doelgroep waar CenteringPregnancy succesvol is, zijn zwangere Eritrese statushouders. Sinds COVID-10 zijn de fysieke groepen gestopt en is een online variant ontwikkeld “CenteringOnline”. De eerste ervaringen van 30 verloskundepraktijken met CenteringOnline zijn positief. Binnen de Eritrese gemeenschap zien verloskundigen dat er onjuiste informatie over Corona wordt gedeeld, dit leidt tot angst en zorgontduiking, vrouwen durven bijvoorbeeld niet meer in het ziekenhuis te bevallen of ze vermijden de prenatale controles bij hun verloskundige. Het doel van dit project is het bieden van CenteringOnline voor Eritrese zwangeren en moeders in Nederland, om deze vrouwen hiermee toegang te geven tot de juiste informatie rondom Corona en zwangerschap, bevalling en kraambed. Wij beogen met dit project ondersteuning te bieden aan hulpverleners in de geboortezorg die door de huidige corona-maatregelen deze kwetsbare doelgroep nog lastiger zorg op maat kunnen bieden. In dit project wordt CenteringOnline doorontwikkeld voor Eritrese zwangeren, worden voorlichtingsfilms ontwikkeld, wordt een factsheet voor verloskundigen ontwikkeld over Eristrese zwangeren en worden een aantal CenteringOnline bijeenkomsten georganiseerd met Eritrese zwangeren en worden deze geëvalueerd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430042010005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. E. Vlasblom
Verantwoordelijke organisatie:
TNO