Mobiele menu

Online dienstverlening voor adolescenten met psychosociale problemen: proefimplementatie en effectevaluatie binnen de Jeugdgezondheidszorg

Projectomschrijving

Het belangrijkste doel van dit project is de vernieuwing van de werkwijze van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg door het aanbieden van hulp via  internet (“chatten”) aan jeugdigen met psychosociale problemen. Deze nieuwe werkwijze wordt aangeboden naast de gebruikelijke werkwijze van de JGZ van een persoonlijk contact (“face-to-face”) met de jeugdige. Het is een werkwijze waarvan verwacht wordt dat die beter aansluit bij de leef- en denkwereld van jeugdigen en die als doel heeft om meer jeugdigen met psychosociale problemen te bereiken en te helpen.
Er zal onderzocht worden hoe het invoeren van de nieuwe werkwijze via internet gegaan is en of die werkwijze jeugdigen geholpen heeft. Tevens onderzoekt het project of jeugdigen met een verschillende achtergrond (schoolniveau en etniciteit) de nieuwe werkwijze verschillend ervaren hebben.

Verslagen


Eindverslag

De proefimplementatie van de innovatieve werkwijze van online dienstverlening (chat en email) voor jongeren met psychosociale problemen bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg is goed verlopen. Hierbij is door de afdeling JGZ een specifieke website met toegang tot een chat en email applicatie voor jongeren ontwikkeld en hebben JGZ medewerkers een scholing online hulpverlening ontvangen.
Het effectiviteitonderzoek van deze online werkwijze in vergelijking met de reguliere werkwijze (persoonlijk contact) van de JGZ is in overleg met ZonMw vroegtijdig beëindigd vanwege een te lage instroom. Na een verlengde wervingsperiode en oplossingsscenario’s waren er nog altijd te weinig jongeren om het effectiviteitonderzoek uit te voeren met een steekproef van voldoende grootte. Omdat het effectiviteitonderzoek stopgezet is, mag er niet geconcludeerd worden dat online dienstverlening niet effectief is gebleken en ook niet geschikt zou zijn om aan te bieden aan jongeren met psychosociale problemen door de JGZ als (aanvullende) werkwijze.

Ondanks het voortijdig moeten beëindigen van het effectiviteitonderzoek, hebben we door middel van het onderzoeken van de ervaringen van jongeren (die wel en niet meegedaan hebben aan het effectiviteitonderzoek) en JGZ medewerkers veel waardevolle informatie verzameld. Zo zijn er meerdere redenen achterhaald waarom jongeren zo weinig bereid waren om deel te nemen aan het effectiviteitonderzoek. Verder is bij ons het beeld naar voren gekomen, dat chatten (de innovatieve werkwijze van online dienstverlening) tussen de jeugdverpleegkundige en de jongere met psychosociale problemen hoogstens als aanvullend aan de huidige werkwijze van een persoonlijk contact gezien kan worden, en niet de huidige werkwijze dient te vervangen. Een deel van de jongeren gaf de voorkeur aan een face-to-face (persoonlijk) contact.

De primaire doelstelling van dit onderzoekproject is om de uitvoeringspraktijk van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) te vernieuwen door toevoeging van online dienstverlening (Chat) voor adolescenten met psychosociale problemen als een innovatieve werkwijze, aanvullend aan de reguliere werkwijze (persoonlijk contact). De proefimplementatie en de effecten van deze online dienstverlening, in vergelijking met de reguliere dienstverlening door de JGZ, worden onderzocht.
De initiële implementatie van de innovatieve werkwijze van online dienstverlening bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg is goed verlopen. Hierbij is door de afdeling JGZ een specifieke website voor jongeren ontwikkeld, hebben JGZ medewerkers een scholing online hulpverlening ontvangen en hebben een aantal jongeren gebruik gemaakt van de E-mail en Chat-applicatie om ondersteuning van JGZ medewerkers te ontvangen.
Na de implementatie is vanaf 1-4-2012 gestart met de werving van jongeren voor het onderzoeksproject. Deze werving is, tegen de verwachting in, teleurstellend verlopen. De belangrijkste oorzaak hiervoor is gelegen in het feit dat jongeren (en/of hun ouders) niet mee willen doen aan het onderzoek. Vanwege het geringe aantal deelnemers blijkt een effectonderzoek niet mogelijk. Daarom stellen wij een wijziging van de onderzoeksopzet voor.
De secundaire doelstelling van dit project is het verkrijgen van inzicht in de ervaringen van de jongeren en JGZ medewerkers bij de gebruikte innovatieve werkwijze van online dienstverlening. Het geringe aantal (4) jongeren dat online ondersteuning heeft gehad was hier positief over. De ervaringen van JGZ medewerkers moeten nog worden verzameld door middel van interviews.

Samenvatting van de aanvraag

De belangrijkste doelstelling van dit project is de vernieuwing van de uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg (JGZ) door toevoeging van online dienstverlening voor adolescenten met psychosociale problemen als een innovatieve werkwijze, aanvullend aan de huidige reguliere werkwijze. Het betreft een werkwijze die beter aansluit bij de leef- en denkwereld van adolescenten en die als doel heeft om meer adolescenten met psychosociale problemen te bereiken en te helpen. De proefimplementatie en de effecten van deze online dienstverlening worden onderzocht. Daarnaast heeft deze subsidieaanvraag tot doel om te onderzoeken of er nog verschillen worden gevonden met betrekking tot de evaluatie van online dienstverlening bij adolescenten met een verschillende achtergrond (opleiding en etnische achtergrond).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
156512004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2014
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. J. Havas
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University