Mobiele menu

Online nurse-assisted eye-screening in home healthcare; implementation study and economic evaluation, from an individual, healthcare and socio-political perspective [iSCREEN-study]

iScreen-study

Vraagstuk

Veel ouderen die thuiszorg ontvangen hebben een ernstige visuele beperking met grote gevolgen voor het dagelijks leven. Een vijfde heeft oogklachten die vaak eenvoudig kunnen worden verholpen, maar waar nog niet eerder hulp voor is ingeschakeld.

Onderzoek en verwachte uitkomst

In deze studie wordt het draagvlak onderzocht van oogscreening in de thuiszorg, waarbij een online tool wordt gebruikt die door de thuiszorgverpleegkundige wordt ondersteund. Het draagvlak wordt vanuit verschillende perspectieven onderzocht; die van de oudere patiënt, de oogzorgketen, de sociaal-politieke context en het maatschappelijk perspectief. Het onderzoek bestaat uit diepte-interviews, een gerandomiseerde studie naar de kosteneffectiviteit van oogscreening en een conferentie waarin met belanghebbenden wordt gediscussieerd over implementatie. De iScreen-studie wordt uitgevoerd door Amsterdam UMC samen met Buurtzorg Nederland, Cordaan en Easee BV en levert een bijdrage aan de preventie van vermijdbare visuele beperkingen.

Kenmerken

Projectnummer:
555004202
Looptijd: 78%
Looptijd: 78 %
2020
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. R.M.A. van Nispen PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc