Mobiele menu

Online ondersteuning van de taalomgeving thuis met behulp van digitale prentenboeken voor kinderen in achterstandssituaties

Projectomschrijving

Aanleiding

Hoe kunnen gezinnen tijdens de lockdown worden geholpen om taalachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen? In dit ZonMW-project hebben onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam met Stichting VoorleesExpress en Het Woeste Woud gekeken naar de mogelijkheid om gezinnen online ondersteuning te geven met behulp van digitale prentenboeken.

Resultaten

VoorleesExpress vrijwilligers keken tijdens vier online sessies met kinderen en ouders naar digitale prentenboeken en gingen daarover in gesprek. Ouders werden aangemoedigd ook zelf van die digitale
prentenboeken gebruik te maken met hun kinderen. Vrijwilligers slaagden erin om ouders actief bij de sessies te betrekken en stimulerende interacties met kinderen en ouders aan te gaan. Vrijwilligers en gezinnen waren over het algemeen positief over het gebruik van digitale prentenboeken en over de online ondersteuning. Verschillende gezinnen maakten ook buiten de trainingssessies gebruik van de digitale prentenboeken. Online ondersteuning met digitale prentenboeken lijkt een gunstige aanvulling op het reguliere aanbod van de VoorleesExpress.

Verslagen


Eindverslag

Hoe kunnen gezinnen tijdens de lockdown worden geholpen om taalachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen? In dit ZonMW-project hebben onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam met Stichting VoorleesExpress en Het Woeste Woud gekeken naar de mogelijkheid om gezinnen online ondersteuning te geven met behulp van digitale prentenboeken. VoorleesExpress-vrijwilligers keken tijdens vier online sessies met kinderen en ouders naar digitale prentenboeken en gingen daarover in gesprek. Ouders werden aangemoedigd ook zelf van die digitale prentenboeken gebruik te maken met hun kinderen. Vrijwilligers slaagden erin om ouders actief bij de sessies te betrekken en stimulerende interacties met kinderen en ouders aan te gaan. Vrijwilligers en gezinnen waren over het algemeen positief over het gebruik van digitale prentenboeken en over de online ondersteuning. Verschillende gezinnen maakten ook buiten de trainingssessies gebruik van de digitale prentenboeken. Online ondersteuning met digitale prentenboeken lijkt een gunstige aanvulling op het reguliere aanbod van de VoorleesExpress.

Samenvatting van de aanvraag

Om vroege achterstanden in de taalvaardigheid van kinderen uit gezinnen met een lage sociaal-economische status en/of een migratieachtergrond te verminderen, worden programma’s ingezet die als doel hebben om de taalomgeving thuis te verrijken. Een bekend Nederlands programma is de VoorleesExpress, waarin vrijwilligers 20 weken lang wekelijks gezinnen met een of meerdere kinderen in de leeftijd van 2 tot 8 jaar bezoeken en ouders betrekken in voorleesactiviteiten. Als gevolg van de corona-crisis heeft de VoorleesExpress de huisbezoeken moeten staken. Op dit moment wordt daarom geëxperimenteerd met online ondersteuning. Digitale prentenboeken zouden daarin een belangrijke plaats kunnen innemen. In dit project willen we nagaan of online ondersteuning met behulp van digitale prentenboeken een gunstig alternatief is voor reguliere huisbezoeken in de VoorleesExpress. Meer specifiek willen we de volgende onderzoeksvragen beantwoorden: 1. Kunnen vrijwilligers, door samen met kinderen en ouders te kijken naar digitale prentenboeken en over die prentenboeken te praten, ouders helpen om stimulerende interacties met hun kinderen aan te gaan? 2. Hoe ervaren vrijwilligers en ouders deze vorm van ondersteuning? 3. Hoe is het gebruik van de digitale prentenboeken na afloop van de ondersteuning? In samenwerking met Stichting VoorleesExpress selecteren we één à twee proeflocaties, waar de online ondersteuning met behulp van digitale prentenboeken wordt geïntroduceerd. Ongeveer 100 gezinnen krijgen de beschikking over digitale prentenboeken. De vrijwilligers bieden ouders en kinderen gedurende een maand wekelijks online ondersteuning. Bij 25 gezinnen maken we opnamen van die ondersteuning en analyseren deze. Daarnaast nemen we interviews af bij vrijwilligers en ouders en analyseren we met behulp van 'analytics' de frequentie en duur van het gebruik van de prentenboeken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430042010047
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. R.C.M. van Steensel
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Universiteit Rotterdam