Mobiele menu

Online ondersteuning van de taalomgeving thuis met behulp van digitale prentenboeken voor kinderen in achterstandssituaties

Aanleiding

Hoe kunnen gezinnen tijdens de lockdown worden geholpen om taalachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen? In dit ZonMW-project hebben onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam met Stichting VoorleesExpress en Het Woeste Woud gekeken naar de mogelijkheid om gezinnen online ondersteuning te geven met behulp van digitale prentenboeken.

Resultaten

VoorleesExpress vrijwilligers keken tijdens vier online sessies met kinderen en ouders naar digitale prentenboeken en gingen daarover in gesprek. Ouders werden aangemoedigd ook zelf van die digitale
prentenboeken gebruik te maken met hun kinderen. Vrijwilligers slaagden erin om ouders actief bij de sessies te betrekken en stimulerende interacties met kinderen en ouders aan te gaan. Vrijwilligers en gezinnen waren over het algemeen positief over het gebruik van digitale prentenboeken en over de online ondersteuning. Verschillende gezinnen maakten ook buiten de trainingssessies gebruik van de digitale prentenboeken. Online ondersteuning met digitale prentenboeken lijkt een gunstige aanvulling op het reguliere aanbod van de VoorleesExpress.

Verslagen


Eindverslag

Hoe kunnen gezinnen tijdens de lockdown worden geholpen om taalachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen? In dit ZonMW-project hebben onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam met Stichting VoorleesExpress en Het Woeste Woud gekeken naar de mogelijkheid om gezinnen online ondersteuning te geven met behulp van digitale prentenboeken. VoorleesExpress-vrijwilligers keken tijdens vier online sessies met kinderen en ouders naar digitale prentenboeken en gingen daarover in gesprek. Ouders werden aangemoedigd ook zelf van die digitale prentenboeken gebruik te maken met hun kinderen. Vrijwilligers slaagden erin om ouders actief bij de sessies te betrekken en stimulerende interacties met kinderen en ouders aan te gaan. Vrijwilligers en gezinnen waren over het algemeen positief over het gebruik van digitale prentenboeken en over de online ondersteuning. Verschillende gezinnen maakten ook buiten de trainingssessies gebruik van de digitale prentenboeken. Online ondersteuning met digitale prentenboeken lijkt een gunstige aanvulling op het reguliere aanbod van de VoorleesExpress.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430042010047
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. R.C.M. van Steensel
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Universiteit Rotterdam