Mobiele menu

Onopvallend Anders

Projectomschrijving

Ongeveer 16% van de Nederlandse bevolking heeft een IQ dat lager is dan 85. Van de in Nederland aangehouden verdachten heeft naar schatting 30% een lichte verstandelijke beperking (lvb) en is de kans op herhaling groot.

Om dit te voorkomen wordt in de gemeenten Goes, Kapelle en Reimerswaal onder regie van de politie eenheid Zeeland-West-Brabant een project gestart waarin maatschappelijkwerk en de centra voor jeugd en gezin (CJG) uit de genoemde gemeenten en de gemeenten zelf samenwerken. Doelstelling is om bij de politie meer aandacht te schenken aan mogelijke lvb-problematiek bij verdachten en door te verwijzen naar de hulpverlening als er een vermoeden is van een verstandelijke beperking bij een verdachte.

Doel

Door middel van dit project wordt een integrale samenwerking ontwikkeld waarmee verdachten met een LVB geholpen worden uit de problemen te komen en te blijven.

Werkwijze

Binnen het project wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de reeds bestaande samenwerkingsverbanden tussen politie en hulpverlening en daar waar wenselijk worden samenwerkingsverbanden verder uitgebreid. Een voor de politie ontwikkelde handreiking hoe om te gaan met mensen met een lichte verstandelijke beperking dient als basis voor dit project. Deze handreiking is beschikbaar voor de Nationale Politie.

Implementatie en verspreiding

De resultaten uit het project worden binnen de eenheid Zeeland-West-Brabant en later mogelijk landelijk onder de aandacht gebracht van de verschillende basisteams t.b.v. het toepassen van de nieuwe werkwijze. 

Resultaten

Dit project heeft concreet de volgende resultaten opgeleverd:

  • Alle deelnemende organisaties hebben extra aandacht voor de doelgroep.
  • Er is extra aandacht voor het persoonsgericht verhoor bij de politie.
  • De politie en hulpverlening gaan nu samen op huisbezoek bij verdachten.
  • Doorverwijzing naar bestaande hulpverlening krijgt extra aandacht.
  • De ‘themamiddag LVB’ is door de gehele keten, inclusief advocatuur, bezocht.
  • De samenwerking vanuit dit project krijgt een definitieve vorm.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Integrale hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Dit project heeft subsidie ontvangen om een integrale aanpak te ontwikkelen, die de verbinding tussen het veiligheids-, zorg- en sociaal domein bevordert. Met als doel om betere hulp te bieden aan mensen met een licht verstandelijke beperking. In totaal hebben 12 projecten subsidie ontvangen.
Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Ongeveer 16 % van de Nederlandse bevolking heeft een IQ dat lager is dan 85. Van de in Nederland aangehouden verdachten heeft naar schatting 30% een lichte verstandelijke beperking (LVB) en is de kans op recidive onder die doelgroep groot. Om dit te voorkomen draait in de gemeenten Goes en Reimerswaal onder regie van de politie eenheid Zeeland-West-Brabant en ondersteund door de Stichting Maatschappelijk werk Oosterscheldebekken (SMWO) het project ‘Onopvallend Anders’.

Doelstelling:
Politieagenten hebben meer inzicht in de LVB-problematiek waardoor adequater omgegaan wordt met de doelgroep. Met de verkregen inzichten bij een vermoeden van een (lichte) verstandelijke beperking directe doorverwijzing en overdracht naar de hulpverlening.

Binnen het project wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de reeds bestaande samenwerkingsverbanden tussen politie en hulpverlening en daar waar wenselijk worden samenwerkingsverbanden verder uitgebreid. Door middel van dit project wordt een integrale samenwerking ontwikkeld waarmee verdachten met een LVB geholpen worden uit de problemen te komen en te blijven.

Samenvatting van de aanvraag

Ongeveer 16 % van de Nederlandse bevolking heeft een IQ dat lager is dan 85. Van de in Nederland aangehouden verdachten heeft naar schatting 30% een lichte verstandelijke beperking (LVB) en is de kans op herhaling groot. Om dit te voorkomen wordt in de gemeenten Goes, Kapelle en Reimerswaal onder regie van de politie eenheid Zeeland-West-Brabant een project gestart waarin maatschappelijkwerk en de centra voor jeugd en gezin (CJG) uit de genoemde gemeenten en de gemeenten zelf samenwerken. Doelstelling is om bij de politie meer aandacht te schenken aan mogelijke LVB-problematiek bij verdachten en door te verwijzen naar de hulpverlening als er een vermoeden is van een verstandelijke beperking bij een verdachte. Binnen het project wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de reeds bestaande samenwerkingsverbanden tussen politie en hulpverlening en daar waar wenselijk worden samenwerkingsverbanden verder uitgebreid. Door middel van dit project wordt een integrale samenwerking ontwikkeld waarmee verdachten met een LVB geholpen worden uit de problemen te komen en te blijven. Een voor de politie ontwikkelde handreiking hoe om te gaan met mensen met een lichte verstandelijke beperking dient als basis voor dit project. Deze handreiking is beschikbaar voor de Nationale Politie. De resultaten uit het project worden binnen de eenheid Zeeland-West-Brabant en later mogelijk landelijk onder de aandacht gebracht van de verschillende basisteams t.b.v. het toepassen van de nieuwe werkwijze.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638014005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
MC. Vader
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Reimerswaal

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de volgende gemeenten in de regio Zeeland:

  • Goes
  • Kapelle
  • Reimerswaal