Mobiele menu

Ontmoetings- en gezondheidscentrum Deurningen

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Een groot aantal partijen betrokken bij het zorg- en ondersteuningsaanbod in Deurningen werken samen verder aan het ontwikkelen en verbeteren van samenhangende zorg- en ondersteuningsaanbod voor thuiswonende ouderen in Deurningen. Dit zodat ouderen in Deurningen met de juiste zorg en ondersteuning zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Netwerkpartners zijn Carintreggeland, Huisartsenpraktijk Frankhuisen, Huisartsenpraktijk Hermeling & Telgenkamp, Parochie Plechelmus Kerk Deurningen, Stichting Zonnebloem afdeling Deurningen en Gemeente Dinkelland.

Doel en aanpak project

Tijdens de tweede fase van dit project werken de projectpartners samen aan 2 inhoudelijke onderwerpen:

  1. Het optimaliseren van welzijn, ondersteuning en zorg door middel van de vormgeving van een ontmoetings- en gezondheidscentrum in Deurningen;
  2. Het verbeteren van afstemming en samenwerking tussen ouderen, vrijwilligers en professionals over verbetering kwaliteit van preventie, welzijn, zorg en zingevingsondersteuning.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In fase 1 van het project ‘Ontmoetings- en gezondheidscentrum Deurningen’ is het kleine netwerk bestaande uit Carintreggeland en huisartsenpraktijk Frankhuisen samen met een extern adviseur gestart met het opstellen van een plan van aanpak voor verdere ontwikkeling van het netwerk. Doelstelling hiervan was om zo het samenhangende zorg- en ondersteuningsaanbod voor thuiswonende ouderen in Deurningen te verbeteren. Dit netwerk is bij de start van fase 1 verder uitgebreid, waardoor momenteel een groot aantal partijen betrokken bij het zorg- en ondersteuningsaanbod een intentieverklaring getekend hebben voor fase 2. Dit betreft Carintreggeland, Huisartsenpraktijk Frankhuisen, Huisartsenpraktijk Hermeling & Telgenkamp, Parochie Plechelmus Kerk Deurningen, Stichting Zonnebloem afdeling Deurningen en Gemeente Dinkelland. Gedurende fase 2, de uitwerkingsfase, willen deze partijen gezamenlijk twee inhoudelijke onderwerpen verder uitwerken. Deze onderwerpen zijn: 1) Het optimaliseren van welzijn, ondersteuning en zorg d.m.v. de vormgeving van een ontmoetings- en gezondheidscentrum in Deurningen. 2) Verbeteren van afstemming en samenwerking tussen ouderen, vrijwilligers en professionals over verbetering kwaliteit van preventie, welzijn, zorg en zingevingsondersteuning. Gedurende de projectperiode zullen de netwerkleden onder leiding van projectleider Gettie Ippel van Carintreggeland en actieonderzoeker Dr. Jan S. Jukema een actieonderzoek uitvoeren om het netwerk verder te professionaliseren. Gezamenlijk en met betrokkenheid van de doelgroep wordt een gedragen actieplan opgesteld en een samenwerkingsovereenkomst getekend door het netwerk waarin taken en verantwoordelijkheden worden vastgelegd. Met als uiteindelijk doel het realiseren van een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod voor thuiswonende ouderen in en rondom Deurningen, zodat ouderen met de juiste zorg en ondersteuning zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639531910
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
G. Ippel
Verantwoordelijke organisatie:
Carintreggeland