Mobiele menu

Ontmoetings- en gezondheidscentrum voor ouderen in Deurningen.

Het wijkteam van Carintreggeland in Deurningen biedt zorg en ondersteuning aan de relatief grote groep ouderen woonachtig in dit Twentse dorp. Hiertoe werkt het wijkteam samen met huisartsenpraktijk Frankhuisen uit Weerselo. Beiden horen al enige tijd geluiden vanuit de doelgroep dat verbinding, ontmoeting en zorg en -ondersteuningsdiensten in Deuningen gemist worden. Voor bijna al deze diensten moeten ouderen het dorp uit. Terwijl het voor vele van hen lastig is om een eind te moeten reizen naar deze voorzieningen. Dit verhoogt de drempel om er gebruik van te maken. Ook is het hierdoor lastiger voor ouderen om op een natuurlijke manier aan beweging buitenshuis te komen. Dit kan een barrière vormen om zelfstandig sociale activiteiten te ondernemen om zo eenzaamheid tegen te gaan.

Daarom hebben genoemde partijen in het netwerk besloten om gezamenlijk een lokaal zorg- en ondersteuningsaanbod te gaan realiseren in de vorm van een centraal ontmoetings- en gezondheidscentrum, aansluitend op de wensen en behoeften van de doelgroep kwetsbare ouderen in Deurningen. Om dit te bereiken willen genoemde partijen het netwerk verder ontwikkelen en uitbreiden door meer lokale zorg en welzijn partijen aan zich te binden.

Gedurende de projectperiode zal gezamenlijk, met ondersteuning van een extern adviseur vanuit Projectadviesbureau Samenverbinden, onderzocht worden hoe deze netwerkontwikkeling gerealiseerd kan worden. Er zal onderzocht worden op welke themagebieden ingezet moet worden, om dit ontmoetings- en gezondheidscentrum te kunnen realiseren. Doelstelling is om een gedragen plan van aanpak te ontwikkelen die ervoor zorgt dat een samenhangend zorg- en ondersteuningsaanbod gerealiseerd kan worden voor ouderen in Deurningen, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen.

Verslagen


Eindverslag

Het wijkteam van ouderenzorgorganisatie Carintreggeland is samen met huisartsenpraktijk Frankhuisen uit Weerselo in juni 2019 gestart met het project 'Ontmoetings- en gezondheidscentrum voor ouderen in Deurningen'. Beide partijen hoorden al enige tijd geluiden vanuit ouderen in Deurningen dat verbinding, ontmoeting en zorg- en ondersteuningsdiensten in Deurningen gemist worden. Daarom hebben zij besloten om gezamenlijk een lokaal zorg- en ondersteuningsaanbod te gaan realiseren in de vorm van een centraal ontmoetings- en gezondheidscentrum. Om dit te bereiken wilden genoemde partijen het netwerk verder ontwikkelen en uitbreiden door meer lokale zorg en welzijn partijen aan zich te binden. Het netwerk is vanaf de start van het project dan ook snel uitgebreid. Met ondersteuning van een extern adviseur vanuit Projectadviesbureau Samenverbinden, heeft het netwerk een onderzoek uitgevoerd. Door middel van interviews en enquêtes is onderzocht op welke onderwerpen ingezet moet worden om het ontmoetings- en gezondheidscentrum te kunnen realiseren, aansluitend op de wensen en behoeften van de doelgroep en betrokken professionals. Gezamenlijk hebben de partijen in het netwerk fase 1 van dit project op 30 september 2019 afgerond.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005037
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
G. Ippel
Verantwoordelijke organisatie:
Carintreggeland