Mobiele menu

Ontregeling omringd. Een normatief-empirisch onderzoek naar morele en juridische vraagstukken bij intensieve netwerkzorg thuis voor jongeren met ernstige mentale problemen

‘Community Based Health Care’, waarbij naasten uit de directe, natuurlijke omgeving van jongeren met complexe mentale problemen een belangrijke rol krijgen in de behandeling, blijkt een goede en effectieve werkwijze. Er is echter nog nauwelijks iets bekend over de morele en juridische vragen die bij deze vorm van zorg spelen. In dit project doen we het volgende: (1) we onderzoeken welke morele en juridische vragen zich voordoen als mensen in de directe omgeving betrokken zijn bij - en onderling samenwerken in - de zorg voor jongeren, (2) we doen, samen met de betrokkenen, voorstellen hoe deze vragen moeten worden beantwoord en (3) we bieden concrete 'tools' voor de verbetering van de zorgpraktijk waar iedereen in die praktijk – incl. de jongere - bij gebaat is. Ons vertrekpunt: de Intensive Home Treatment (IHT) zorgpraktijk, waarbij jongeren thuis zorg krijgen. We vergelijken deze situatie met de praktijk waarbij kinderen en jongeren ambulante (poliklinische) behandeling krijgen.

Kenmerken

Projectnummer:
08540122110003
Looptijd: 74%
Looptijd: 74 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. van der Meer
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum