Mobiele menu

Ontwikkelen communicatielijn bundled payment

Projectomschrijving

De huidige financieringsvorm binnen de fysiotherapie is een van de oorzaken van de oplopende zorgkosten. Daarom passen zorgverzekeraars en zorgaanbieders steeds vaker bundel inkoop als bekostiging toe. Hierdoor komt er ruimte voor andere behandelvormen die de kwaliteit van de fysiotherapie beter aantoonbaar maakt en de kosten beter reguleert.

Deze bekostiging vraagt een verandering van de inrichting van de processen in de organisatie zoals declaratie, dataverzameling en inhoudelijke zorgplannen. Dit proces hebben we als praktijk ontwikkeld. De volgende stap is het inrichten van de communicatie binnen de praktijk en naar de cliënten toe.
Wij willen de hele communicatielijn verbeteren zodat we voor de cliënt 24 uur per dag bereikbaar zijn en dat de cliënt de juiste informatie kan vinden waar de cliënt dit zoekt en de cliënt weet wat hij kan verwachten als degene naar de praktijk komt.

Producten

Titel: Implementatie van productfinanciering in de fysiotherapiepraktijk
Auteur: Centrum voor Fysiotherapie en Manuele therapie Maarssen en Vleuten

Verslagen


Eindverslag

Binnen de fysiotherapie wordt veelal gedeclareerd op basis van betalen per behandeling. Vanuit de zorgverzekeraars en -aanbieders wordt steeds meer bundelinkoop toegepast waarbij er afspraken zijn gemaakt over de uitkomsten van de zorg. Hierdoor ontstaat er ruimte om anders te behandelen en de kwaliteit hoger te krijgen. Om dit goed toe te kunnen passen moeten de systemen anders ingericht worden, hiervoor dit project. Wat we bereikt hebben is dat we nieuwe patiënten online vragenlijsten toesturen, hierdoor heeft de therapeut meer tijd over om te besteden aan onderzoek (minder administratie). Tevens zijn we meer uniform gaan werken wat de kwaliteit en de samenwerking bevordert en wat de communicatie onderling heeft verbetert. Ook hebben we de bundelinkoop weten te optimaliseren en zijn we meer gebruik van maken van de digitale ondersteuningsmiddelen. Wat we nog verder willen ontwikkelen is het standaardiseren van de digitale ondersteuningstool (HWO-app).

Samenvatting van de aanvraag

De huidige ontwikkeling binnen de praktijk met betrekking tot bundled payment vraagt ook om aanpassingen in de algehele communicatie binnen de praktijk. Waar vindt de patiënt de juiste informatie om goed op de hoogte te zijn van onze nieuwe manier van werken en hoe wordt dit gecommuniceerd naar de patiënt door alle medewerkers binnen de praktijk en hoe gaat de patiënt weer tevreden de deur uit. Met dit proces zijn we nog onvoldoende bekend binnen de fysiotherapie maar speelt wel een belangrijke rol bij de ontwikkeling van bundled payment. Als het communicatieproces goed verloopt is de patiënt vooraf al goed op de hoogte dat de fysiotherapeutische zorg nu op een andere en effectievere manier aangeboden wordt. Daarbij is het voor de patiënt dan ook duidelijk wat er van hem of haar verwacht wordt en hoe wij de patiënt kunnen gaan helpen naar zelfredzaamheid en zelfregie zodat de patiënt daarmee ook langer van zijn klachten af kan zijn. Wij willen de hele communicatielijn verbeteren van zodat we voor de patiënt 24 uur per dag bereikbaar zijn en dat de patiënt de juiste informatie kan vinden waar de patiënt dit zoekt.

Kenmerken

Projectnummer:
838004020
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Gresnigt
Verantwoordelijke organisatie:
Centrum Voor Fysiotherapie & Manuele Therapie Maarssen & Vleuten