Mobiele menu

Ontwikkelen meetinstrument(arium) voor een brede benadering van gezondheid

Brede gezondheidsbenaderingen, zoals Positieve Gezondheid, krijgen steeds meer draagvlak. Hierbij staat het perspectief van de mens centraal en gaat uit dat gezondheid meer is dan de aan- of afwezigheid van ziektes. Uit kwalitatieve onderzoeken blijkt dat het concept nog vrij onbekend is maar degene die het kennen enthousiast zijn. Er bestaat echter nog geen breed gedragen, valide, betrouwbaar en responsief meetinstrument om op objectieve wijze de effecten van het werken met brede gezondheidsbenaderingen te meten, ondanks diverse pogingen een dergelijk meetinstrument(artium) te ontwikkelen. Onder beleids-, zorg- en welzijnsprofessionals is er echter wel grote behoefte aan een dergelijk objectief meetinstrument. In dit voorstel wordt met een systematische, wetenschappelijke en participatieve aanpak een meetinstrument(arium) ontwikkeld voor het meten van een brede benadering van gezondheid voor volwassenen en mensen in kwetsbare situatie (hoog risicogroepen en lage sociaaleconomische status). Dit meetinstrument(arium) kan gebruikt worden op het niveau van het individu, een organisatie en samenwerkingsverband. Dit instrument wordt ingezet in experimentele settings om objectief de effecten van zorginterventies of beleidsmaatregelen met betrekking tot de brede benadering van gezondheid te bepalen en gekeken of het meetinstrument bruikbaar is in de praktijk. De resultaten worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, op symposia, congressen en themabijeenkomsten, in nieuwsbrieven en met nieuwsbericht(en) op diverse websites en sociale media. Voor langdurige kennisverspreiding zal een leernetwerk worden opgezet door middel van 'reflective monitoring in action' waarbij de onderzoekers, bestuurders, beleidsmakers en professionals die werken met brede benaderingen van gezondheid samen met leden van het bredere consortium Positieve Gezondheid, het consortium Gezond Meten en betrokkenen vanuit het NWO-programma Kwaliteit van Leven zullen participeren.

Kenmerken

Projectnummer:
10530012110002
Looptijd: 72%
Looptijd: 72 %
2022
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.D. spreeuwenberg
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University