Mobiele menu

Ontwikkeling e-cursus 'ethische dilemma's in de GGZ voor asielzoekers'

Samenvatting na afronding

De Johannes Wierstichting (JWS) heeft in samenwerking met VUmc een e-cursus ontwikkeld voor zorgverleners in de GGZ voor asielzoekers. Deze e-cursus is gebaseerd op de gelijknamige handreiking die in 2015 is uitgekomen en biedt concrete handvatten in het leren omgaan met ethische dilemma’s in de zorg voor asielzoekers in de GGZ. Verder biedt de e-module specifieke kennis aan over procedures, wet- en regelgeving, protocollen, richtlijnen en gedragscodes in de context van de zorg voor asielzoekers in de GGZ. Er worden drie thema’s (‘Informatie delen’, ‘suïcidaliteit’ en ‘diagnostiek en behandeling’) besproken met ieder een concrete casus met een ethisch dilemma uit de praktijk.

Voor wie?

De e-module richt zich met name op artsen/psychiaters, gespecialiseerde verpleegkundigen en GGZ-psychologen die werken met asielzoekers in de GGZ. Desondanks kan de e-module ook worden gedaan door andere zorgverleners of vrijwilligers die in deze context werken.


Samenvatting bij start

De succesvolle handreiking Ethische dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers (2015), ontwikkeld met subsidie van ZonMw door de Johannes Wier Stichting (JWS), krijgt een vervolg in de vorm van een e-cursus.
De e-cursus leert zorgverleners te reflecteren op ethische dilemma’s in de dagelijkse praktijk van GGZ zorg aan asielzoekers. Met behulp van casuïstiek, tekst, videofragmenten en (toets)vragen maken de cursisten zich eigen hoe zij kunnen reflecteren op ethische dilemma’s in praktijksituaties. Naast basiskennis van wettelijke kaders en regels rondom asielzoekers in de GGZ leren zij relevante ethische begrippen en krijgen zij verschillende vormen van morele reflectie aangereikt om die zelf toe te kunnen passen in de praktijk. De cursus sluit af met een toets, waarvoor accreditatiepunten kunnen worden behaald.
In opdracht van JWS en met subsidie van ZonMw ontwikkelt de afdeling medische ethiek van VUMC de e-cursus.
 

Meer informatie

Producten

Titel: Zorg op het scherp van de snede
Auteur: Alies Struijs
Magazine: Podium voor Bio-ethiek
Link: http://www.nvbe.nl
Titel: E-learning cursus ‘ethische dilemma’s in de ggz voor asielzoekers’
Auteur: projectgroep met vertegenwoordiging uit de Johannes Wier Stichting, Amsterdam UMC locatie VUmc, en Universiteit Utrecht en een klankbordgroep met experts van GGZ Centraal, GGZ InGeest, De Gelderse Roos, Phoenix, NVvP, Pharos, Centrum ’45 en GCA.
Link: https://www.johannes-wier.nl/documentatie/e-learning-cursus-ethische-dilemmas

Verslagen


Eindverslag

De Johannes Wierstichting (JWS) heeft in samenwerking met VUmc een e-cursus ontwikkeld voor zorgverleners in de GGZ voor asielzoekers. Deze e-cursus is gebaseerd op de gelijknamige handreiking die in 2015 is uitgekomen en biedt concrete handvatten in het leren omgaan met ethische dilemma’s in de zorg voor asielzoekers in de GGZ. Verder biedt de e-module specifieke kennis aan over procedures, wet- en regelgeving, protocollen, richtlijnen en gedragscodes in de context van de zorg voor asielzoekers in de GGZ. De inhoud van de e-module De e-module is opgebouwd uit 4 delen: basiskennis, thema ‘informatie delen’, thema ‘suïcidaliteit, en thema ‘diagnostiek en behandeling’. In ieder thema staat een concrete casus met een ethisch dilemma uit de praktijk centraal. Via oefenvragen en een eindtoets wordt de kennis van de zorgverlener over ethische dilemma’s en de zorg voor asielzoekers in de GGZ getoetst. Artsen/psychiaters, gespecialiseerde verpleegkundigen of GGZ psychologen kunnen bij het succesvol doorlopen van de-module in aanmerking komen voor nascholingspunten. Wat leert de e-module? In de basiskennis maakt een zorgverlener kennis met algemene onderwerpen die relevant zijn in de context van de zorg voor asielzoekers in de GGZ zoals: de asielprocedure, mensenrechten, de rol van het BMA etc. Daarna doorloopt de zorgverlener de drie bovengenoemde thema’s waarin hij of zij in ieder thema stapsgewijs reflecteert op een ethisch dilemma. De zorgverlener formuleert eerst een eigen ethisch dilemma. Vervolgens gaat hij of zij verder met een vastgesteld dilemma en benoemt o.a. uw eigen waarden en normen in het gegeven dilemma, maar ook die van de asielzoeker en andere (belangrijke) betrokkenen. Tenslotte maakt de zorgverlener een afweging en keuze in het dilemma. Tijdens het maken van de e-module kan de zorgverlener altijd de Kennisbank raadplegen. In de Kennisbank staat informatie over alle onderwerpen die relevant zijn tijdens het doorlopen van de e-module. Voor wie? De e-module richt zich met name op artsen/psychiaters, gespecialiseerde verpleegkundigen, en GGZ psychologen die werken met asielzoekers in de GGZ. Desondanks kan de e-module ook worden gedaan door andere zorgverleners of vrijwilligers die in deze context werken. Of anderen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp.

Kenmerken

Projectnummer:
731011002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Mr. dr. A.J. Struijs
Verantwoordelijke organisatie:
Johannes Wier Stichting