Mobiele menu

Ontwikkeling eerste fase van netwerkzorg onrustige baby in regio Utrecht

Projectomschrijving

Dit project legt de basis voor netwerkzorg in de hulpverlening aan ouders met een onrustige baby in regio Utrecht. Circa 10% van de 170.000 baby’s die jaarlijks geboren wordt, voldoet aan de criteria van een huilbaby. Veelal wordt er eerst naar een medische oorzaak gezocht, terwijl die maar in 5% van de gevallen gevonden wordt. Dat betekent dat er zowel goede afstemming moet zijn tussen het medisch en sociaal domein, als tussen eerste- en tweedelijns zorgverlening. Doordat die afstemming nu veelal ontbreekt, zoeken ouders onnodig lang naar de juiste ondersteuning. Door het implementeren van netwerkzorg in regio Utrecht, worden gezinnen beter en sneller geholpen. Door ouder en baby snel te ondersteunen, is het doel om de last van excessief huilen voor jonge gezinnen te verminderen. In Twente is de basis van netwerkzorg gelegd en de blauwdruk die daar uitgerold is, willen we onder begeleiding van de innovatiecoach in regio Utrecht implementeren.

Verslagen


Eindverslag

Dit project legt de basis voor netwerkzorg in de hulpverlening aan ouders met een "huilbaby" ofwel "onrustige baby" in regio Utrecht. Circa 10% van de 170.000 baby’s die jaarlijks geboren wordt, voldoet aan de criteria van een huilbaby. Veelal wordt er eerst naar een medische oorzaak gezocht, terwijl die maar in 5% van de gevallen gevonden wordt. Dat betekent dat er zowel goede afstemming moet zijn tussen het medisch en sociaal domein, als tussen eerste- en tweedelijns zorgverlening. Doordat die afstemming nu veelal ontbreekt, zoeken ouders onnodig lang naar de juiste ondersteuning. Door het implementeren van netwerkzorg in regio Utrecht, worden gezinnen beter en sneller geholpen. Door ouder en baby snel te ondersteunen, is het doel om de last van het excessief huilen voor jonge gezinnen te verminderen. In de periode van 1-4-2022 tot 1-10-2022 is aan de hand van de ‘Handreiking IMH netwerkzorg onrustige baby’ en onder begeleiding van innovatiecoach Lienke Scheurwater de eerste fase van netwerkzorg geïmplementeerd en een basis gelegd aan voorwaarden om de samenwerking verder vorm te geven en uit te rollen.
In de ontwikkelde blauwdruk staat beschreven hoe je in een regio de basis legt voor onderlinge samenwerking tussen het ziekenhuis, JGZ, huisarts en de eerstelijns zorg in een lokaal IMH netwerkteam met steunnetwerk. Verder staan de voorwaarden die aandacht nodig hebben benoemd inclusief met uitgewerkte oplossingen en vormen. De blauwdruk voor de opstartfase is onderdeel geworden van de handreiking IMH netwerkzorg onrustige baby: een implementatieplan & visie op kwalitatief goede netwerkzorg; waarin professionals deelnemen die een minimaal instapniveau aan kennis & ervaring hebben op het gebied van zorg voor gezinnen met een
onrustige baby.

Samenvatting van de aanvraag

Dit project legt de basis voor netwerkzorg in de hulpverlening aan ouders met een onrustige baby in regio Utrecht. Circa 10% van de 170.000 baby’s die jaarlijks geboren wordt, voldoet aan de criteria van een huilbaby. Veelal wordt er eerst naar een medische oorzaak gezocht, terwijl die maar in 5% van de gevallen gevonden wordt. Dat betekent dat er goede afstemming moet zijn tussen het medisch en sociaal domein. Doordat die afstemming nu veelal ontbreekt, zoeken ouders onnodig lang naar de juiste ondersteuning. Door het implementeren van netwerkzorg in regio Utrecht, worden gezinnen beter en sneller geholpen. Door ouder en baby snel te ondersteunen, wordt excessief huilen voorkomen. In Twente is de basis van netwerkzorg gelegd en de blauwdruk die daar uitgerold is, willen we onder begeleiding van de innovatiecoach in regio Utrecht implementeren.

Kenmerken

Projectnummer:
838004034
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. I. de Kruijff
Verantwoordelijke organisatie:
St. Antonius Ziekenhuis