Mobiele menu

Ontwikkeling en implementatie van een interventieprogramma, gebaseerd op hoorstrategieën en visuele ondersteuning ter preventie van psychosociale problemen bij slechthorende ouderen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
24200024
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2002
2004
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. ir. T. Houtgast
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc