Mobiele menu

Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het arrangement 'De Kracht van de Natuur' van Welzijn Op Recept in 3 stadsdelen in Amsterdam als onderdeel van de kwalitatieve ontwikkel agenda WoR. Hoe kan het arrangement De Kracht van de Natuur worden vers

De Kracht van de Natuur is een van de zeven landelijk afgesproken arrangementen in Welzijn op Recept. Het arrangement wordt op dit moment niet optimaal benut. Uit het veld, de welzijnscoaches die WoR uitvoeren, klinkt een harde roep om kwetsbare Amsterdammers via WoR te kunnen begeleiden naar groeninitiatieven in de buurt. En ook de Amsterdamse Groenvisie en het coalitieakkoord noemen deze verbinding een belangrijke ambitie. In een pilot in drie stadsdelen onderzoeken we wat er moet gebeuren om het groene en het sociale domein bij elkaar te brengen om zo het arrangement De Kracht van de Natuur te versterken. Wat moet er aan beide kanten gebeuren? Hoe krijgen we groeninitiatieven receptief voor de doelgroep van WoR, hoe kunnen welzijnscoaches aansluiten bij wat in de gebieden gebeurt aan groenontwikkeling voor Amsterdammers? Met de uitkomsten van deze pilot kan dit arrangement ook in de rest van de stad worden uitgerold. Landelijk kennis ophalen en inbrengen komt dit project ten goede

Kenmerken

Projectnummer:
05550092210024
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.W. van der Velde MSc
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Amsterdam