Mobiele menu

Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: Knelpuntenanalyse eHealth

eHealth is het gebruik van informatie- en communicatietechnologie om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren. Om eHealth succesvol te gebruiken, is inzicht nodig in de verschillende knelpunten ten aanzien van eHealth.

Doel

Het doel van dit project is het in kaart brengen van de knelpunten ten aanzien van eHealth die spelen bij verpleegkundigen, verzorgenden en cliënten in verschillende zorgsettingen. Er is in het bijzonder aandacht voor de wijkzorg.

Werkwijze

Aan de hand van literatuuronderzoek en praktijkraadpleging wordt een compleet overzicht verkregen van welke knelpunten er spelen, bij wie en waar. Deze informatie wordt gebruikt om concrete adviezen te geven aan de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland over mogelijke vervolgactiviteiten om de verschillende knelpunten op te lossen.

Interview

Of het nou e-health of Slimme Zorg heet, het zijn hulpmiddelen waardoor ouderen gezond, veilig en redelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. ‘Maar mijn eigen zintuigen zijn niet voor 100% te vervangen door het scherm’, zegt wijkverpleegkundige Lisa Lammers.’ (VWS#Dia, februari 2021)

> Lees het interview met Lisa Lammers

Verslagen


Eindverslag

eHealth kan de zorg toegankelijker, efficiënter en goedkoper te maken. Het gebruik van eHealth blijft ook in de wijkverpleging sterk achter op het snel toenemende aantal beschikbare eHealth toepassingen. Met steeds meer mensen die wijkverpleging nodig hebben en steeds minder wijkverpleegkundigen die zorg kunnen leveren is meer gebruik maken van eHealth aan te bevelen.
In dit onderzoek werden drie stappen uitgevoerd om knelpunten bij het gebruik van eHealth in de wijkverpleging in kaart te brengen: 1) een literatuurreview; 2) een vragenlijst onder zorgprofessionals; en 3) interviews met cliënten.
De resultaten van het onderzoek kwamen overeen. Het grootste aantal knelpunten had te maken met gelegenheid (bijv. technische problemen). Hoewel eHealth al jaren geldt als een grote belofte, laat dit onderzoek zien dat er nog veel winst valt te halen om eHealth goed in de wijkverpleging te gebruiken. Knelpunten van het gebruik van eHealth in de wijkverpleging kunnen worden aangepakt door prioriteiten te stellen en passende acties te nemen. Denk hierbij aan onderzoek naar ervaringen en gebruik van eHealth, geven van lessen en opdrachten over eHealth op de beroeps-of vervolgopleiding en bieden van hulp bij de implementatie aan zorgorganisaties. Daarnaast heeft de pandemie geleid tot meer aandacht voor eHealth onder zorgprofessionals en cliënten. Dit biedt kansen voor het implementeren en uitbreiden van eHealth in de zorg. Hierbij is het van belang dat eHealth gezien gebruikt wordt als middel om de zorg te ondersteunen en verbeteren, en niet om de zorg te vervangen.

Kenmerken

Projectnummer:
516004032
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. H. Westland
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Afbeelding

Knelpuntenanalyses

Om de de kwaliteit van zorg te behouden en te vergroten, is inzicht nodig in de knelpunten in het wijkverpleegkundig handelen zodat die aangepakt kunnen worden. Daarom financieren we knelpuntenanalyses op verschillende onderwerpen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.