Mobiele menu

Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&VN: "Kwetsbare geboortezorg"

Achtergrond

Kwetsbare zwangeren hebben een verhoogd risico op een ongezonde zwangerschap, een ongunstige zwangerschapsuitkomst en ongunstige opgroei- en opvoedomstandigheden. Risicofactoren liggen in de cumulatie van problemen zoals het aanwezig zijn van psychopathologie, psychosociale problemen en/of middelengebruik. Vaak zijn er daarnaast gebrekkige mogelijkheden om dit op te lossen of zijn er destructieve coping-strategieën. 2-4% van de zwangerschappen wordt gedragen in een kwetsbaar gezin.

Doel

Geboortezorg voor kwetsbare zwangeren en gezinnen is complex en stelt hoge eisen aan betrokken verpleegkundigen en verzorgenden (V&V). Een kwaliteitsstandaard is noodzakelijk om hen hierbij te ondersteunen. Belangrijkste eindproduct van dit project is een kwaliteitsstandaard voor V&V. Deze heeft tot doel V&V uit verschillende settingen toe te rusten met kennis en vaardigheden rondom kwetsbare geboortezorg. Hiermee kunnen zij zowel hun handelen als hun keuzes voor verschillende zorgpaden onderbouwen.

Producten

Titel: Online instructie proefimplementatie_kwetsbaarheid eerste 1000 dagen
Auteur: TNO
Titel: Kwetsbaarheid eerste 1000 dagen (cliëntenversie)
Auteur: nvt
Titel: Kwetsbaarheid eerste 1000 dagen
Auteur: TNO

Verslagen


Eindverslag

Kwetsbare zwangeren hebben een verhoogd risico op een ongezonde zwangerschap en een ongunstige zwangerschapsuitkomst, en later op ongunstige opgroeiomstandigheden en opvoedproblemen. Aan de basis van deze kwetsbaarheid ligt vaak een opeenstapeling van medische, psychische en psychosociale problemen, bij de vrouw, haar (ex)partner, het gezin, in de omgeving of door sociale omstandigheden.

Verpleegkundigen en verzorgenden verkeren bij uitstek in de positie om deze risico’s te signaleren. Verder hebben zij een begeleidende, monitorende en coördinerende rol bij problemen, bijvoorbeeld vanuit de jeugdgezondheidszorg, de GGZ of in een ziekenhuis.

In samenwerking met verpleegkundigen, kwetsbare vrouwen en andere experts ontwikkelde TNO een richtlijn ‘Kwetsbaarheid
eerste 1000 dagen’. Deze richtlijn beschrijft hoe verpleegkundigen en verzorgenden kwetsbare situaties kunnen signaleren, en welke interventies zij kunnen uitvoeren of naar kunnen verwijzen om risico’s voor het (ongeboren) kind te verminderen. Ook zijn een cliëntversie van de richtlijn en diverse hulpmiddelen bij het gebruik van de richtlijn ontwikkeld.

Kenmerken

Projectnummer:
516004024
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. C.I. Lanting
Verantwoordelijke organisatie:
TNO
Afbeelding

Kwaliteitsverbetering in de V&V

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals en de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom ondersteunen we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening van kwaliteitsinstrumenten voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen.