Mobiele menu

Ontwikkeling leiderschap binnen netwerkzorg onrustige baby

Projectomschrijving

Dit project draagt bij aan de doorontwikkeling van netwerkzorg voor ouders met een onrustige baby. Circa 10% van de 170.000 baby’s die jaarlijks geboren wordt, voldoet aan de criteria van een huilbaby. Veelal wordt er eerst naar een medische oorzaak gezocht, terwijl die maar in 5% van de gevallen gevonden wordt.
In regio Twente is daarom de eerste fase van netwerkzorg geïmplementeerd, zodat gezinnen de juiste zorg krijgen en sneller geholpen worden.
Leiderschap is een belangrijke bouwsteen in netwerkzorg en bepaalt voor een groot deel het succes van een lokaal netwerk.
Wie neemt de taak op zich om mensen te verbinden en samenwerking te stimuleren en wat heeft de netwerkverbinder nodig om in deze rol te groeien?
De bestaande Twentse werkgroep 'onrustige baby' onder leiding van innovatiecoach Lienke Scheurwater geeft invulling aan de ontwikkeling van netwerkleiderschap, om later landelijk te uit te rollen.

Verslagen


Eindverslag

Binnen de regio Twente zijn lokale netwerkteams onrustige baby opgezet in de periode 2020-2022. De doelstelling van het huidige coachingstraject was het positioneren van netwerkverbinders binnen de lokale netwerken
en invulling geven aan regionale coördinatie als onderdeel van borging van netwerkzorg met als aandachtsgebied onrustige baby. De uitkomst van het innovatietraject is een beschrijving van deze rol als netwerkverbinder. Deze uitkomsten zijn verwerkt in het draaiboek IMH netwerkzorg.

Samenvatting van de aanvraag

Binnen de ziekenhuisregio van ons ziekenhuis merken we dat zowel ouders als professionals zoeken naar een goede samenwerkingsvorm bij zorg aan gezinnen met een onrustige baby. Er zijn verschillende onntwikkelingen die daarin verbeterd zouden kunnen worden. Zo zien we: (1) momenteel een wildgroei aan professionals die in hun eerste lijnspraktijk of online aanbod ontwikkelen gericht op ouders met een onrustige baby. Daar zit niet altijd een kwaliteitsregister achter. (2) Het zorgproces is nu lineair ingericht (ketenzorg) en sluit onvoldoende aan op de behoeftes van ouders (zie onze onderzoeksresultaten in de projectbeschrijving). Wat je daardoor ziet, is dat ouders met een onrustige baby vaak van kastje naar de muur worden verwezen. Als dit te lang duurt, zie je bij onrustige baby’s vaak een crisisopname in het ziekenhuis.Vanuit onze positie is retrospectief goed terug te zien dat er bij de eerste klachten anders getrieerd had moeten worden. In Twente hebben we als kindergeneeskunde de afgelopen jaren flink geinvesteerd in deskundigheidsbevordering binnen de 1e lijn.Er zijn inmiddels veel professionals om ons heen verzameld, die vanuit eenzelfde visie willen werken. Het huidige netwerk krijgt steeds meer bekendheid. Daardoor groeit de groep professionals die met onrustige baby werkt echter nog steeds. Het “aansturen” van zo’n grote groep vraagt andere vaardigheden dan wij in eerste fase nodig hebben gehad om het knelpunt op de agenda te zetten. In deze fase van implementatie is het niet meer passend om dit vanuit kindergeneeskunde te doen. Deze projectaanvraag willen we graag gebruiken om naar een decentrale aansturing toe te werken, waarbij beslissingsbevoegdheid verdeeld wordt over meerdere teams binnen de regio. Innovatiecoach Lienke Scheurwater heeft ons daarbij geadviseerd om in te zetten op ontwikkeling van persoonlijk leiderschap binnen deze bestaande netwerkzorg. In dit project willen we de tijd nemen om dit persoonlijk leiderschap en decentrale verantwoordelijk goed vorm te geven.

Kenmerken

Projectnummer:
838004043
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. Z. Holtkamp
Verantwoordelijke organisatie:
Ziekenhuis ZGT Hengelo