Mobiele menu

Ontwikkeling richtlijn: Herziening richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging en overdracht

Goede verslaglegging is noodzakelijk voor de continuïteit en coördinatie van de zorg. Om verpleegkundigen en verzorgenden daarbij te ondersteunen kwam in 2011 de richtlijn Verpleegkundige en Verzorgende Verslaglegging uit. De richtlijn geeft aanbevelingen voor verslaglegging in het individuele zorgdossier. De implementatie daarvan is in de praktijk echter beperkt gebleven. De huidige richtlijn is daarnaast op verschillende onderdelen herzien.

Doel

De nieuwe richtlijn draagt bij aan de kwaliteit van verpleegkundige en verzorgende verslaglegging, zodat de veiligheid, coördinatie en continuïteit van de zorg beter gewaarborgd wordt.

Resultaat

In plaats van alleen herziening van de oorspronkelijke richtlijn, is een geheel nieuwe richtlijn ontwikkeld. Deze nieuwe richtlijn beschrijft aan welke kwaliteitscriteria en eisen verslaglegging van verpleegkundigen en verzorgenden moet voldoen. Ook beschrijft de richtlijn juridische kaders van de verslaglegging. Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen in de richtlijn vinden welke persoonsgegevens en zorggegevens over de gezondheidstoestand en het welbevinden van cliënten in het zorgdossier genoteerd moeten worden. Verder staat omschreven waar de cliënt wettelijk recht op heeft, zoals recht op inzage en het recht om gegevens aan te vullen, te verbeteren of af te schermen. Ook het recht op geheimhouding wordt beschreven. Naast de rechten van cliënten kunnen verpleegkundigen de richtlijn naslaan op de wettelijke plichten die zij hebben. Zoals de plicht om voor elke cliënt een individueel zorgdossier op te stellen waarbij de informatie met de cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger besproken wordt. De richtlijn bevat een samenvattingskaart voor cliënten en voor professionals.

Aanbeveling

Vervolgonderzoek op het gebied van implementatie, valorisatie en disseminatie van de richtlijn wordt aanbevolen.

Interview

‘Als er goede systemen zijn, kunnen patiënten en familie zelf de verslaglegging inkijken en er gegevens aan toevoegen. Het zorgt voor meer regie van patiënten en naasten bij het zorgproces.’ Wolter Paans en Renate Kieft vertellen hoe eenduidige vaktaal en betere elektronische systemen leiden tot betere zorg.

> Lees het interview

Producten

Titel: Verpleegkundige verslaglegging
Auteur: Kim de Groot, Anke de Veer, Wolter Paans & Anneke Francke
Magazine: Tijdschrift voor Verpleegkundigen
Titel: Verpleegkundige verslaglegging
Auteur: Kim de Groot, Anke de Veer, Wolter Paans & Anneke Francke
Magazine: Tijdschrift voor Verpleegkundigen
Titel: Quality criteria, instruments, and requirements for nursing documentation: A systematic review of systematic reviews
Auteur: De Groot, Kim, Triemstra, Mattanja, Paans, Wolter, Francke, Anneke L.
Magazine: Journal of Advanced Nursing

Verslagen


Eindverslag

Projectomschrijving en probleemstelling Verpleegkundige en verzorgende professionals horen informatie over de zorg die zij aan een cliënt geven vast te leggen. Uit een knelpuntenanalyse kwam naar voren dat er nog onvoldoende kennis bij verpleegkundigen en verzorgenden is over de wijze waarop informatie over de zorg aan cliënten in het zorgdossier vastgelegd moet worden. De richtlijn Verpleegkundige en Verzorgende Verslaglegging geeft aanbevelingen voor verslaglegging in het individuele zorgdossier. Doel van de richtlijn Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen in de richtlijn vinden welke persoonsgegeven en zorggegevens over de gezondheidstoestand en het welbevinden van cliënten in het zorgdossier genoteerd moeten worden. Ook kunnen zij er vinden waar de cliënt wettelijk recht op heeft, zoals recht op inzage en het recht om gegevens aan te vullen, te verbeteren of af te schermen. Ook het recht op geheimhouding wordt beschreven. Naast de rechten van cliënten kunnen verpleegkundigen de richtlijn ook naslaan op de wettelijke plichten die zij hebben. Zoals de plicht om voor elke cliënt een individueel zorgdossier op te stellen waarbij de informatie met de cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger besproken wordt. Resultaat van het project De richtlijn beschrijft aan welke kwaliteitscriteria en eisen verslaglegging van verpleegkundigen en verzorgenden moet voldoen. Ook beschrijft deze richtlijn juridische kaders van deze verslaglegging. De richtlijn bevat een samenvattingskaart voor cliënten en voor professionals.

Kenmerken

Projectnummer:
516004007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. W. Paans
Verantwoordelijke organisatie:
Hanzehogeschool Groningen
Afbeelding

Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden

Vanuit het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden financieren we de ontwikkeling én update van kwaliteitsstandaarden voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.
Afbeelding

Kennisinstituut V&VN

Het Kennisinstituut V&VN bundelt alle beschikbare kennis voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden. Zij gaan ervoor zorgen dat de laatste inzichten uit de wetenschap én praktijk snel, eenvoudig en toegankelijk online te raadplegen zijn.